Wydarzenia

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw: Koniec pierwszego dnia

fot. materiały prasowe

W Katowicach trwa Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Podstawowym celem Kongresu jest ukazanie wizerunku małych i średnich firm jako przedsiębiorstw, które w głównej mierze tworzą polską gospodarkę, a jednocześnie są podmiotami innowacyjnymi, aspirującymi do ciągłego rozwoju i wymiany doświadczeń, podbijającymi nie tylko rynek polski, ale również rynki zagraniczne.

Organizator wydarzenia - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach - już po raz 9. zaprosiła do wzięcia udziału w Kongresie zarówno przedsiębiorców, jak też przedstawicieli świata biznesu, nauki i samorządu. Rozległa tematyka spotkań ujęta została w 12 ścieżkach tematycznych. 

Podczas konferencji prasowej rozpoczynającej pierwszy dzień 9. EKMŚP współgospodarzy reprezentowali Kazimierz Karolczak - przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Jarosław Wieczorek – wojewoda Śląski. Zaproszenie przyjęli także prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek – poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Komitetu Honorowego EKMŚP i dr Marcin Lis – prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Akademii WSB. Organizatorów reprezentował Tomasz Zjawiony - prezes RIG w Katowicach.  

- To, co Państwo z pewnością zauważą w tym roku to znacząco większa liczba gości, zarejestrowanych uczestników i delegacji międzynarodowych. To są rekordowe liczby, co pokazuje, że EKMŚP stał się wydarzeniem ważnym nie tylko na gospodarczej mapie Śląska, ale również na arenie międzynarodowej. Jesteśmy z tego faktu niezwykle dumni – mówił podczas konferencji prasowej otwierającej 9. edycję EKMSP Tomasz Zjawiony, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.  

O znaczącej roli sektora MŚP w skali całej Europy przekonany jest prof. Jerzy Buzek. -  Kiedy w połowie lipca Ursula von der Leyen starała się o poparcie Parlamentu Europejskiego zwracała uwagę, że musimy wzmocnić małe i średnie przedsiębiorstwa – fundament naszej europejskiej gospodarki. One reprezentują wszystko, co w niej najlepsze – tworzą miejsca pracy, są innowacyjne, kreatywne, szybko reagują na zmiany, szkolą zawodowo naszą młodzież. Takie jest przesłanie z UE – mówił prof. Buzek. Zwracał również uwagę na wyzwania stojące przed sektorem MŚP i UE, takie jak konieczność bardziej zaawansowanej cyfryzacji czy Europejski Zielony Ład, czyli plan stopniowej dekarbonizacji. Elementem tego ostatniego ma być Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej. Buzek wzywał do przygotowania na Śląsku programu, który dałby szansę na sięgnięcie po środki z tej puli – we współpracy biznesu (również MŚP), środowisk naukowych, samorządów, związków zawodowych, organizacji obywatelskich i świata kultury. 

Nadzieje związane z Funduszem Sprawiedliwej Transformacji ma również Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek. Środki z niego mogłyby stanowić uzupełnienie 62 mld złotych, na jakie opiewa obecnie budżet rządowego Programu dla Śląska. – Jesteśmy w kluczowym momencie dla przyszłości regionu. Program dla Śląska niesie bardzo konkretny zastrzyk środków finansowych, które z pewnością zostaną wykorzystane także przez MŚP. Mówimy o dużych inwestycjach infrastrukturalnych, które będą pobudzały również sektor MŚP, o innowacjach, o celach transportowych i wsparciu rozwoju przemysłu energetycznego. To wszystko, mam nadzieję, pozwoli odzyskać województwu śląskiemu dynamikę drugiego województwa w Polsce – mówił wojewoda śląski.  

Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii również liczy na współpracę firm sektora MŚP w kreowaniu przyszłości regionu. – To najbardziej odpowiedzialny partner do dyskusji na ten temat. MŚP tworzą trwałe miejsca pracy, identyfikują się z miejscem, w którym działają, zależy im na jakości otaczającej przestrzeni, jakości życia w niej – mówił. Spodziewa się, że jedną z branż, w której małe i średnie przedsiębiorstwa na Śląsku będą się rozwijać jest budowa bezzałogowych statków powietrznych. – Trwa obecnie dyskusja o utworzeniu „doliny dronowej”. Wydaje się, że to mógłby być jeden z motorów napędowych górnośląsko-zagłębiowskiej gospodarki – mówił. 

Podobne plany chętnie wspiera śląska nauka. Bez udziału uczelni wyższych i ich wybitnych absolwentów transformacja śląskiej gospodarki w kierunku większej innowacyjności nie będzie możliwa. Jakie obszary są kluczowe dla dobrej współpracy między biznesem a nauką? – Kluczowe obszary są cztery. To tworzenie na uczelniach centrów badawczo-wdrożeniowych, które powinny być partnerem dla biznesu. To międzysektorowa rada ds. kompetencji, określająca wspólnie z przedsiębiorcami  kompetencje, które będą poszukiwane na rynku. To w końcu uczelnie działające jako inkubatory innowacyjności oraz ciała doradcze i opiniotwórcze dla różnych gremiów – mówił dr Marcin Lis, Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Akademii WSB.

Uroczysta Inauguracja 9. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw (16.10) skupiła uwagę przedstawicieli świata biznesu z Polski i zza granicy. 

Część oficjalną rozpoczął Krzysztof Sarnecki, inspirując i skłaniając do refleksji na temat kondycji dzisiejszego świata, roli relacji i elastycznego działania, dopasowania się do realiów – wyzwań przed którymi stają dzisiejsi przedsiębiorcy. 

Uczestników kongresu powitał Gospodarz Kongresu - Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Tomasz Zjawiony. Korzystając z możliwości jakie dają multimedia, poprzez filmy ze zgromadzonymi przywitali się Jakub Chełstowski - Marszałek Województwa Śląskiego, Andrzej Buła - Marszałek Województwa Opolskiego, Jarosław Wieczorek - Wojewoda Śląski, Marcin Krupa -  Prezydent Katowic i Kazimierz Karolczak - Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Szczególnym wyróżnieniem dla 9. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw był skierowany do organizatorów i uczestników list Prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytany przez Profesora Cezarego Kochalskiego, Doradcę Prezydenta RP. 

Gośćmi specjalnymi inauguracji byli Zdravko Počivalšek - Minister Rozwoju Gospodarczego i Technologii Republiki Słowenii oraz Prof. Jerzy Buzek - Premier RP w latach 1998 -2001, Poseł Parlamentu Europejskiego, który niemalże od pierwszej edycji wspiera EKMŚP. Uroczystość prowadził red. Marek Durmała. 

Obecność wielu międzynarodowych gości zarówno wśród uczestników EKMŚP, jak też prelegentów potwierdza, że deklarowana idea poszukiwania międzynarodowych sojuszy i prowadzenia przedsiębiorczości nie tylko w granicach naszego kraju, jest praktycznie realizowana.

W inauguracyjnej dyskusji panelowej „Gospodarka dziś i jutro. Odpowiedzi na dylematy polskich przedsiębiorców” wzięli udział: Adam Abramowicz, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców RP, Adama Gawędy, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Energii RP, Adama Mokrysza, Prezes Grupy Mokate, Magdaleny Zmitrowicz, Wiceprezesa Zarządu Banku Pekao, nadzorująca działalność Pionu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Marek Zuber, Ekonomista, analityk gospodarczy. Rozmowę moderował: Tomasz Zjawiony, przedsiębiorca, Prezes RIG w Katowicach, Organizator Europejskich Kongresów MŚP. 

 

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]