Inwestycje

MIR: w perspektywie UE na lata 2007-2013 wydaliśmy ponad 364 mld zł

EAST NEWS

Od uruchomienia programów unijnych na lata 2007-2013 Polska wydała ponad 364 mld zł, z czego dofinansowanie UE wyniosło 258,3 mld zł. Podpisano ponad 106,4 tys. umów o wsparcie z UE na 408,5 mld zł.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju poinformowało, że dotąd złożono 302,2 tys. poprawnych pod względem formalnym wniosków. Unijne dofinansowanie oraz wkład krajowy to łącznie 614,7 mld zł.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne, wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 364,4 mld zł, a w części dofinansowania UE 258,3 mld zł.

Na lata 2014-2020 Polska ma do wykorzystania 82,5 mld euro z unijnej polityki spójności. To więcej niż w poprzedniej perspektywie - 2007-2013. Wówczas było to ok. 68 mld euro.

W nowej perspektywie UE wsparcie funduszy unijnych obejmie te dziedziny, które najbardziej przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia i modernizacji gospodarki. Pieniądze mają trafić m.in. na badania naukowe, budowę dróg, koleje, transport publiczny, rozwój przedsiębiorczości czy infrastruktury szerokopasmowego internetu oraz aktywizację zawodową bezrobotnych. Ok. 40 proc. funduszy polityki spójności będą zarządzały samorządy województw. To ponad 31 mld euro.

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?