Nowe Technologie

87 firm, które chcą zbudować gospodarkę zeroemisyjną

fot. Adobe Stock

87 firm, w tym Danone, Nokia, Scania, L'Oréal, Sodexo czy Cybercom zobowiązały się do wdrożenia wytycznych zmierzających w kierunku zerowej emisji CO2 w ujęciu netto.

W czerwcu światowi przywódcy, w tym przewodnicząca Zgromadzenia Ogólnego ONZ María Fernanda Espinosa Garcés, CEO i Dyrektor Wykonawcza UN Global Contact Lise Kingo,  Sekretarz Wykonawczy Ramowej konwencji ONZ ds. zmian klimatu Patricia Espinosa, Sekretarz Generalny Międzynarodowej Izby Handlowej John Denton oraz rzecznik SDG Paul Polman, były dyrektor generalny Unilever, wspólnie napisali list otwarty skierowany do liderów biznesu. 

W dokumencie wezwano dyrektorów do wyznaczenia swoim firmom ambitnych celów, zgodnych z raportem Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) z października ubiegłego roku. Raport ten stanowi podstawę naukową konieczności ograniczenia wzrostu globalnej temperatury do 1,5 °C powyżej poziomu z okresu przedindustrialnego. 

  Firmy zostały poproszone o ustalenie weryfikowalnych celów w ramach inicjatywy Science Based Targets (SBTi), która niezależnie ocenia cele redukcji emisji w stosunku do najlepszych praktyk naukowych. 

 Zbudowanie dobrze prosperującej gospodarki bezemisyjnej w ujęciu netto do 2050 r. wymaga transformacji o niespotykanym tempie i skali, przy zdecydowanym przywództwie biznesowym i inwestycjach w rozwiązania klimatyczne wspieranych przez ambitną politykę rządów.

  – Potrzebujemy konkretnych, realistycznych planów do 2020 r., aby zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o 45% w ciągu następnej dekady, a do zera w ujęciu netto do 2050 r. Zmiana klimatu wymaga bezprecedensowego wysiłku ze strony wszystkich sektorów społeczeństwa, a przywództwo w biznesie wykazane poprzez ustanowienie celów naukowych na poziomie 1,5 °C wyśle mocne sygnały rynkowe, że staramy się znaleźć skalowalne i powtarzalne rozwiązania potrzebne do zabezpieczenia świata, w którym nikt nie zostaje w tyle – powiedział ambasador Luis Alfonso de Alba, Specjalny Wysłannik Sekretarza Generalnego ds. Szczytu Działań na Rzecz Klimatu ONZ i jeden z kluczowych zwolenników i promotorów kampanii.

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?