Gospodarka

Chiński import spadł o 19 proc.

EAST NEWS

Chiny po raz kolejny odnotowały spadek importu. W październiku wskaźnik ten zanotował spadek o 18,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Jest to niewielka poprawa w stosunku do danych wrześniowych, kiedy to import w ujęciu rocznym obniżył się o 20,4 proc.

W liczbach bezwzględnych chińskie firmy importowały towary za 130,8 mld USD. Eksport spadł zaś o 6,9 proc. do poziomu 192,4 mld dolarów. Oznacza to 61,6 mld nadwyżki handlowej państwa środka.

Chińskie władze starają się poprawić wskaźniki gospodarcze, by uczynić gospodarkę mniej zależną od eksportu, ale na przeszkodzie staje niższy niż przewidywano popyt wewnętrzny. W założeniach budżetowych na rok 2015 przewidywano 6-cio procentowy wzrost obrotów w handlu, tymczasem po 10 miesiącach spadły one o 8 proc.  To zaś przekłada się na niższe prognozy wzrostu gospodarczego Chin. Obecnie szacuje się, że będzie to około 6,5 proc. rocznie. Po trzecim kwartale wzrost ten wynosił 6,9 proc.,  co było najniższym wynikiem od czasu wybuchu globalnego kryzysu finansowego

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

25 najlepszych polskich startupów

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?