Finanse

NBP: Wzrost PKB w latach 2015-17 - 3,4 proc.

EAST NEWSTempo wzrostu PKB w Polsce w latach 2015-17 będzie stabilne i wyniesie średnio 3,4 proc.; inflacja do końca 2017 r. pozostanie poniżej celu inflacyjnego NBP; bezrobocie będzie spadać, a wynagrodzenia rosnąć - wynika z "Raportu o inflacji - listopad 2015" opublikowanego przez NBP.

Z zawartej w dokumencie prognozy na lata 2015-17 wynika m.in., że tempo wzrostu PKB w Polsce w latach 2015-2017 wyniesie średnio 3,4 proc

Prognoza przewiduje też utrzymanie się stabilnego wzrostu spożycia gospodarstw domowych, czemu sprzyjać mają pozytywne tendencje na rynku pracy - dalszy spadek stopy bezrobocia.

Wzrost liczby pracujących w gospodarce sprzyja dalszemu obniżeniu  stopy bezrobocia.
W II kw. wyniosła ona 7,5% (po usunięciu wahań sezonowych), zbliżając się do poziomów z końca  2008  r. Na  dalszy spadek bezrobocia w II i III kw. br. wskazują również dane z urzędów pracy.

Z badań ankietowych NBP wynika, że w I i II  kw. wyraźnie  wzrósł odsetek  firm  planujących podwyżki płac, a także zwiększyła się wysokość przeciętnej  planowanej  podwyżki,  co  może sygnalizować  przyspieszenie  wzrostu  płac  w kolejnych kwartałach

Z prognozy NBP wynika również, że wzrost inwestycji utrzyma się na wysokim, przewyższającym dynamikę PKB, poziomie (średnio 7,4 proc.).

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?

Dobre auto na niskie raty