Ubezpieczenia

Reforma OFE zgodna z Konstytucją

EAST NEWS

Ubiegłoroczna reforma systemu emerytalnego, na mocy której 51,5 proc. aktywów OFE została umorzona i przeniesiona do ZUS była zgodna z Konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Trybunał w pełnym składzie rozpoznał dwa wnioski w tej sprawie – prezydenta i Rzecznika Praw Obywatelskich.

Prezydent Bronisław Komorowski zakwestionował m.in. zakaz inwestowania Funduszy w obligacje, nakaz inwestowania w akcje i zakaz reklamy OFE. Jego zdaniem zapisy te mogły być niezgodne z zasadą zaufania obywateli do prawa. Zastosowane w nowelizacji rozwiązania m.in. wydają się zbyt dotkliwe i nadmiernie ingerujące w prawa ubezpieczonych.

Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz zarzuciła natomiast przepisom m.in. naruszenie zasad zaufania obywateli do państwa oraz niedziałania prawa wstecz. W skardze wskazano m.in., że przeniesienie do ZUS i umorzenie 51,5 proc. aktywów OFE narusza zasadę zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa.

W ocenie Trybunału zgodny z ustawą zasadniczą były za równo zakaz lokowania przez OFE środków w państwowe obligacje, zapis umożliwiający przekazanie części zgromadzonych składek z OFE do ZUS, jak i zapis umożliwiający ponowny wybór OFE-ZUS.

Zgodnie z wyrokiem TK niezgodny z ustawą zasadnicza był jedynie przepis zakazujący reklamy Otwartych Funduszy Emerytalnych.

 

 

 

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]