Rynek pracy

Jak pracuje dziś Europa. Krótki przewodnik po nowych formach zatrudnienia

fot. Adobe Stock

Nowe technologie i potrzeba większej elastyczności zmieniły tradycyjne formy pracy i relacje między pracodawcą a pracownikiem. Nikogo dziś już w Europie nie dziwi, gdy wielu pracodawców wspólnie zatrudnia jednego pracownika, a pracownik nigdy nie poznaje swojego pracodawcy, firmy i nie ma już kolegów z pracy. Kłopot z nadążaniem za zmianami mają jednak systemy prawne i administracja.

Eurofund zidentyfikował na unijnym rynku dziewięć nowych typów pracy. Oprócz wymienionych w ramce są to: praca dorywcza (casul work), portfelowa (portfolio work), zatrudnienie wspólne (collaborative employment) oraz praca za talony (voucher-based work). Pokazują one, w którym kierunku zmierza unijny rynek pracy. Z badań ISP wynika, że do Polski na razie dotarło sześć z wymienionych przez Eurofund nowych typów pracy. W ramce uwzględniliśmy jednak tylko pięć z nich, ponieważ pozostałe wydają się nam powszechnie znane (vide: praca dorywcza i portfelowa), bądź w Polsce w ogóle nie występują, jak np. stosowana w Austrii, Belgii, Francji, Grecji, na Litwie czy we Włoszech praca za talony lub zatrudnienie wspólne (sformalizowana współpraca samozatrudnionych lub mikroprzedsiębiorstw, np. w postaci organizacji parasolowych).

(Na podstawie Raportu „Nowe formy pracy w Polsce” pod redakcją Dominika Owczarka, Instytut Spraw Publicznych, lipiec 2019 r.)

Dzielenie się pracownikiem (employee sharing)

Grupa pracodawców tworzy sieć w celu wspólnego zatrudnienia pracowników. Jest też za nich wspólnie odpowiedzialna. Pracownicy są zatrudnieni na pełen etat i umowę o pracę, ale wykonują ją na rzecz wielu pracodawców, regularnie wśród nich rotując, zależnie od aktualnego zapotrzebowania. Najczęściej stosowane w zatrudnianiu pracowników sezonowych, np. w rolnictwie, budownictwie, turystyce, przetwórstwie żywności. 

 

Zalety

 Rozwiązuje problem niedoboru lub niezagospodarowania pracowników w okresach przestoju, a jednocześnie daje gwarancję, że nie będzie braków kadrowych w okresie wzmożenia działalności.

Pełna wersja artykułu jest dostępna dla subskrybentów. Aby uzyskać dostęp do artykułu należy się zarejestrować/zalogować a potem zakupić subskrypcje. Zobacz Cennik treści i serwisów płatnych.

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

25 najlepszych polskich startupów

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?