Finanse

Nowe rundy finansowania dla B+R. Mazowieckie firmy mogą zdobyć nawet 3 mld złotych

fot. Adobe Stock

 

Końcówka 2019 roku obfituje w możliwości pozyskania dofinansowania kosztów projektów i infrastruktury badawczo–rozwojowej. Szanse mają również firmy z Mazowsza - informują eksperci Deloitte.

Jak tłumaczą przedstawiciele firmy, przedsiębiorstwa działające w woj. mazowieckim w ostatnim czasie mogły ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie kosztów projektów badawczo–rozwojowych (B+R) jedynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W najbliższych miesiącach pojawią się dodatkowe możliwości również dla projektów zlokalizowanych w tym regionie.

14 sierpnia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło konkurs w ramach programu „Ścieżka dla Mazowsza”. Konkurs dla województwa mazowieckiego rusza już 23 sierpnia 2019 r.

Projekty zlokalizowane w pozostałych 15 województwach będą mogły uzyskać dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Szybka Ścieżka) – nabór wniosków rozpocznie się 16 września 2019 r.

W ramach Szybkiej Ścieżki przewidziano również konkursy tematyczne dedykowane projektom B+R dotyczącym tworzyw sztucznych, technologii kosmicznych, innowacyjnych nawozów przyjaznych środowisku oraz urządzeń grzewczych. W ramach tych konkursów bezzwrotną dotację uzyskać mogą projekty zlokalizowane w całej Polsce.

Beneficjami dotacji w ramach wszystkich konkursów mogą być przedsiębiorstwa oraz konsorcja, w tym z udziałem jednostek naukowych. Projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe prowadzić muszą do innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali kraju. Wsparciu podlegać mogą także prace przedwdrożeniowe.

Dodatkowo, 26 września 2019 r. rozpocznie się kolejny już nabór wniosków w ramach Działania 2.1 POIR – wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Konkurs dedykowany jest przedsiębiorcom (bez względu na wielkość) planującym tworzenie lub rozwój Centrów B+R poprzez zakup infrastruktury niezbędnej do prowadzenia prac B+R. O środki mogą ubiegać się również przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego.

Proces oceny wniosków został zaplanowany tak, aby potencjalni Beneficjenci otrzymali informację w ciągu 90 dni od zamknięcia rundy/naboru (75 dni w przypadku Działania 2.1).

 

Terminy naborów:

Ścieżka dla Mazowsza

od 23.08.2019 r. do 23.09.2019 r.

Szybka Ścieżka – konkurs ogólny

od 16.09.2019 r. do 16.12.2019 r.

Szybka Ścieżka – Tworzywa sztuczne oraz Technologie kosmiczne

od 02.09.2019 r. do 15.11.2019 r.

Szybka Ścieżka – Innowacyjne nawozy przyjazne środowisku oraz Urządzenia grzewcze 

od 14.11.2019 r. do 14.01.2020 r.

Działanie 2.1

od 26.09.2019 r. do 14.10.2019 r.

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

Czy przenieść firmę za granicę

25 najlepszych polskich startupów

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?