Prawo

UKNF: Zarządy z obowiązkiem notyfikacji wszystkich transakcji na akcjach spółkek

fot. Adrian Grycuk, Wikimedia Commons, lic.: CC-BY 3.0

Osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby z nimi związane muszą powiadamiać spółkę oraz UKNF o każdej transakcji dotyczącej udziałów w tej firmie, także przy zastawianiu udziałów - wynika z interpretacji opublikowanej przez UKNF.

Jak tłumaczy UKNF, wokół art. 19 rozporzędzenia MAR (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku) pojawiły się wątpliwości interpretacyjne, które trzeba było rozwiać. Chodzi o operacje zastawu na akcjach spółek przez ich zarządy oraz osoby blisko z zarządem związane.

- Na podstawie art. 19 ust.1 lit. a) rozporządzenia MAR, osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane zobowiązane są powiadamiać emitenta oraz UKNF o każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych tego emitenta, instrumentów pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych - pisze UKNF.

W preambule do rozporządzenia wskazano, że dotyczy to także zastawiania lub pożyczania instrumentów finansowych. - Ustawodawca polski przewidział w polskim systemie prawnym różne rodzaje zastawu. Mowa tu w szczególności o: zastawie zwykłym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; zastawie rejestrowym w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów; zastawie finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych - pisze UKNF.

- W opinii UKNF ustanowienie jakiegokolwiek z wymienionych rodzajów zastawów stanowi transakcję zastawiania, o której mowa w art. 19 ust. 7 lit. a) rozporządzenia MAR - brzmi pismo urzędu.

Zdaniem UKNF obowiązek notyfikacji osób zasiadających w zarządach oraz z nimi blisko związanych dotyczy wszystkich trzech rodzajów zastawów. 

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

25 najlepszych polskich startupów

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?