Wydarzenia

FORUM WIZJA ROZWOJU. Patrzymy na długoterminowe cykle

fot. materiały prasowe

Większość naszej produkcji odbywa się w Polsce, ale to za granicą sprzedajemy większość naszych produktów. Dlatego globalna koniunktura gospodarcza jest kluczowym wskaźnikiem dla naszych inwestycji – mówił prezes KGHM Marcin Chludziński na II Forum Wizja Rozwoju w Gdyni.

Największe wydarzenie gospodarcze w Polsce północnej miało miejsce 24–25 czerwca w gdyńskiej Akademii Marynarki Wojennej. W sumie odbyło się 100 paneli, w których udział wzięło 500 ekspertów. Forum, pod honorowym patronatem premiera Mateusza Morawieckiego skoncentrowało się na najważniejszych wyzwaniach stojących obecnie przed rodzimą gospodarką: od innowacji poprzez elektromobilność, energetykę i automatyzację przedsiębiorstw po społeczną odpowiedzialność biznesu.

Tematem panelu otwierającego Forum były „Czynniki stymulujące inwestycje”. Wzięli w niej udział przedstawiciele trzech liderów polskiej gospodarki: KGHM Polska Miedź, PKN Orlen i Grupy Lotos oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, sytuującego się w tym gronie jako bank rozwoju.

Prezes KGHM Marcin Chludziński mówił, że istotnym parametrem dla Grupy jest makroekonomia: – Widzimy to też w Polsce; rekordowa od wielu lat produkcja przemysłowa czy sprzedaż detaliczna w małych firmach. Można powiedzieć, że polityka gospodarcza rządu daje nadzwyczajne efekty. W KGHM 20 proc. produkcji sprzedajemy w Polsce, a resztę na świecie, na wszystkich kontynentach, przy czym 80 proc. produkcji odbywa się w Polsce – powiedział prezes KGHM.

Nie oznacza to, że przed miedziowym gigantem nie ma globalnych wyzwań. – Jesteśmy ósmym producentem miedzi na świecie i dobrze wiemy, że metal ten, mimo starań, wciąż nie ma zamiennika w przemyśle budowlanym, energetycznym, czy samochodowym – mówił Marcin Chludziński. – W efekcie przewaga popytu nad podażą jest rzędu 30 proc. i pojawiają się niedobory. Sęk w tym, że od momentu wbicia łopaty w ziemię do końca inwestycji mija 7–8 lat. Nie możemy więc patrzeć na tymczasowe wahania cen, ale długoterminowe cykle – tłumaczył. 

I tu perspektywy dla branży są znakomite, bo sprzyjają temu światowe trendy. – Każde auto elektryczne to 80–100 kg więcej sprzedanej miedzi, zaś każdy generator w morskiej farmie wiatrowej, to 25–30 t miedzi – tłumaczył.

Jego słowa potwierdzają zresztą wyniki. W 2018 r. przychody były wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, wynosząc 20 mld zł. EBIDTA Grupy KGHM (czyli zysk przed potrąceniem 

odsetek od zobowiązań) kształtowała się na poziomie blisko 5 mld zł. Pozostałe przychody operacyjne wyniosły nieco ponad 1 mld zł, zwiększając się o 472 mln.

Chludziński mówił też o inwestycjach w innowacje: – Związane są one ze zwiększaniem poziomu bezpieczeństwa i efektywniejszą produkcją. Czyli automatyzacją tego, co się da (systemy informatyczne, teletransmisja, predykcja zdarzeń niebezpiecznych) i budowaniem nowoczesnych centrów kontroli czuwających nad tysiącami czujników, maszyn i ludzi pracujących pod ziemią.

– Skalę i koszty działania możemy kontrolować, a zatem i podwyższać zyski. Dzięki temu w tym roku 4-krotnie zwiększamy wydatki na badania i rozwój, bo widzimy z tego konkretne korzyści – podsumował prezes Chludziński.

Wsparcie dla MSP

Patrycja Klarecka, wiceprezes PKN Orlen, zwróciła natomiast uwagę 

na odpowiedzialność za udane inwestycje. Orlen wydał na inwestycje 14,4 mld zł, co stanowi 4 proc. wszystkich inwestycji w Polsce. – By później móc konkurować na rynkach światowych, musimy inwestować mądrze, bo od tego zależy też poziom wzrostu PKB w kraju. Stąd np. 8,3 mld zł zainwestowaliśmy w kompleks aromatów i fenoli, co zmniejszy nasz import – wyjaśniała. Zapowiedziała też, że do 2020 r. Orlen stworzy własne centrum badawczo-rozwojowe. 

Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu BGK, przypomniała, że jej instytucja nie tylko konkuruje z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi, ile też uzupełnia ich ofertę o nowoczesne instrumenty jak np. poręczenia. I tak zaangażowanie kredytowe BGK w 2018 r. wzrosło o 21 proc. do 34 mld zł, zaś kwota udzielonych gwarancji de minimis, tak ważnych dla MSP, to już 60 mld zł, dzięki którym uruchomiono kredyty na kwotę 109 mld zł. – BGK założono w 1924 r. na potrzeby wspierania rozwoju kraju i tę misję wypełniamy do dziś. A plan premiera Morawieckiego mówi o potrzebie budowania silnego państwa – dodała.

O wyprzedzających krokach myśli też Grupa Lotos, której prezes Mateusz Bonca zauważył, że inwestycje w jego branży amortyzują się nawet przez dekady. – Mamy za sobą inwestycje czysto paliwowe, teraz rozważamy bazy olejowe, gdzie choć wolumeny są mniejsze, to marże większe. Ale inwestujemy i w rynki przyszłości jak LNG czy wodór – zdradził.

– Chciałbym bardzo gorąco podziękować organizatorom, pomysłodawcom, za to nowe forum, które łączy w sobie tak charakterystyczne dla polskiej historii pierwiastki społeczne z elementami rozwoju gospodarczego – mówił z kolei premier Mateusz Morawiecki w czasie swojego wystąpienia w sali plenarnej Akademii Marynarki Wojennej.

 

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

Czy przenieść firmę za granicę

25 najlepszych polskich startupów

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?