Prawo i podatki

Najnowsze zmiany w przepisach gospodarczych. Sierpień 2019

fot. materiały prasowe

● dokumenty potwierdzające tożsamość

12 lipca weszła w życie ustawa o dokumentach publicznych, która ogranicza możliwość kopiowania przez firmy dokumentów potwierdzających tożsamość danej osoby. Za jej nieprzestrzeganie grozi kara pozbawienia wolności do lat dwóch. Nowe przepisy dotyczą dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, legitymacji szkolnej, ale także karty pojazdu, legitymacji osoby z niepełnosprawnością, tytułów wykonawczych wydawanych przez sądy, odpisów prawomocnych orzeczeń sądowych czy np. dokumentów poświadczających prawo wykonywania zawodu lekarza. Przy czym regulacje te odnoszą się do posługiwania się, przechowywania lub wytwarzania tzw. replik dokumentów.

Prawnicy zwracają uwagę, że kluczowe jest tu określenie „replika”. Teraz potrzebne dane trzeba będzie spisać, ale można też według nich zadbać o to, aby kserokopia dokumentu  była pozbawiona cech autentyczności, np. zawierała wyraźny napis KOPIA czy nie zawierała części informacji widniejących na oryginale. Ich zdaniem wspomniana ustawa nie ma też zastosowania do kopii tworzonych w oparciu o inne przepisy, takie jak unijna dyrektywa AML (o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu), do której muszą się stosować instytucje finansowe.  

● Ceny prądu

29 czerwca weszła w życie nowelizacja ustaw o podatku akcyzowym, efektywności energetycznej oraz o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Zmiany w przepisach nakazują, aby przedsiębiorstwa energetyczne (wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną przez cały 2019 r.) określały ceny i stawki opłat za tę energię w wysokości równej cenom z 31 grudnia 2018 r. i nie wyższej niż ceny i stawki z 30 czerwca 2018 r.

 

Pełna wersja artykułu jest dostępna dla subskrybentów. Aby uzyskać dostęp do artykułu należy się zarejestrować/zalogować a potem zakupić subskrypcje. Zobacz Cennik treści i serwisów płatnych.

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]