Gospodarka

Centrum A. Smitha: Polacy nie mają świadomości ekonomicznej

dr hab. Dominika Maison z Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert Centrum A. Smitha. Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER

Niewiele ponad 1/3 Polaków badanych na temat wiedzy ekonomicznej przez Centrum im. Adama Smitha ma świadomość, że w Polsce w ostatnich latach odnotowano wzrost gospodarczy. Niewiele ponad połowa wie natomiast na jakiej zasadzie gromadzone są składki emerytalne i na co wykorzytywane są środki gromdzone przez ZUS.

Według dr hab. Dominiki Maison z Uniwersytetu Warszawskiego, eksperta Centrum, społeczeństwo polskie żyje mitem, że składki ZUS są odkładane przez państwo.

Jeszcze niższa jest wiedza respondentów w kwestii opodatkowania wynagrodzeń. Tylko 35 proc. spośród nich wie, iloma progami podatkowymi są obciążone ich dochody. Polacy wciąż nie są świadomi jak duże są obciążenia naszego wynagrodzenia.

- Problemem w Polsce jest fakt ciągłego zmieniania zasad ekonomii - stąd pochodzi nieinteresowanie się i niewiedza oraz zniechęcenie zwłaszcza młodych Polaków wobec podstawowych zagadnień ekonomii - powiedział prezydent Centrum im A. Smitha Andrzej Sadowski podczas konferencji prasowej podsumowującej wyniki badań.

Sadowski stwierdził, że w Polsce brak jest strategii edukacji ekonomicznej obywateli w każdym wieku. "Nieefektywne szkolnictwo publiczne, które w elementarnych sprawach, jak wiedza ekonomiczna nie kształci" - wskazał.

Ten brak wiedzy przekłada się bezpośrednio na nikłą umiejętność analizowania jak decyzje polityków wpływają na nasze życie. Jaki jest ich wpływ na poziom naszych dochodów i podatków.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 30 września - 2 października br. na ogólnopolskiej próbie liczącej 1097 osób i dotyczyło podstawowych zagadnień, które mają bezpośredni wpływ na finanse gospodarstw domowych jak i zagadnień związanych z PKB, długiem publicznym, pojęciem inflacji i deflacji, składkami ZUS oraz opodatkowaniem wynagrodzeń.

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]