Finanse

KNF: Proces oferowania PPK ma być transparentny

fot. Adrian Grycuk, Wikimedia Commons, lic.: CC-BY 3.0

Proces oferowania PPK ma być prowadzony transparentnie i nie może prowadzić do podejrzeń o nadużycia- powiedział podczas spotkania z osobami reprezentującymi firmy tworzące PPK Rafał Mikusiński, zastępca przewodniczącego KNF odpowiedzialny za nadzór nad rynkiem kapitałowym.

Spotkanie odbyło się 11 lipca w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Jak tłumaczą przedstawiciele KNF, spotkanie dotyczyło zasad tworzenia PPK w ramach towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i zakładów ubezpieczeń oferujących Plany.

- Zastępca Przewodniczącego KNF zwrócił uwagę na konieczność zachowania odpowiednich zasad prowadzenia działalności programu PPK. Wskazał przede wszystkim na przepisy zabraniające oferowania i udzielania przedsiębiorstwom zdefiniowanym jako „podmioty zatrudniające” korzyści w związku z wyborem podmiotu oferującego PPK - brzmi oficjalny komunikat KNF.

Podmioty tworzące PPK nie mogą oferować ani świadczeń pieniężnych, ani innych korzyści w stosunku do firm oraz ich przedstawicieli. Chodzi także o organizacje reprezentujące pracowników.

- Przedstawiciel KNF zwrócił także uwagę uczestników spotkania na konieczność sprawowania odpowiedniego nadzoru nad podmiotami prowadzącymi w imieniu instytucji finansowych działalność informacyjną oraz odpowiedzialnymi za proces zwierania umów o uczestnictwo w PPK. Wskazał, że w szczególności ważne jest, aby instytucje finansowe posiadały odpowiednie i adekwatne regulacje i mechanizmy zapobiegające nieuprawnionemu działaniu przy pozyskiwaniu umów o zarządzanie PPK oraz umożliwiające weryfikację, czy reprezentujące te firmy podmioty takie regulacje posiadają i ich przestrzegają - brzmi komunikat.

KNF zapowiedizał, że będzie kontrolował podmioty oraz ich programy sprzedażowe. 

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]