Finanse

Polskie firmy nie przygotowują się na spadek koniunktury

fot. Adobe Stock

 

Ponad połowa małych polskich przedsiębiorstw zamierza zwiększyć skalę swej działalności. Stanowi to wzrost aż o 21 proc. w stosunku do 2016 roku. Mimo to wobec 41 proc. przedsiębiorców spodziewających się pogorszenia koniunktury w 2019 r. tylko 22 proc. z nich przygotowuje się na taką ewentualność.

Na przestrzeni ostatnich trzech lat, małe firmy w znacznym stopniu odeszły od zamiaru finansowania swojego rozwoju za pomocą środków własnych – taką formę finansowania rozwoju w 2016 roku deklarowało 83 proc. firm planujących rozwój działalności. Z badania Santander Leasing wynika, że w 2019 roku w swych planach zakłada ją 49 proc. takich firm.

- Mimo zmieniających się nastrojów przedsiębiorców, ponad połowa polskich firm zatrudniających do 49 pracowników planuje rozwój skali działalności. Wynik napawa optymizmem szczególnie w porównaniu do badania z 2016 roku, kiedy skłonność do inwestycji wykazywało zaledwie jedno na trzy przedsiębiorstwa – podkreśla Krzysztof Kowalewski, wiceprezes zarządu Santander Leasing.

- Z jednej strony firmy deklarujące chęć rozwoju świadomie wybierają leasing, a z drugiej przedsiębiorcy korzystający z leasingu wykazują o wiele większą chęć rozwoju niż pozostałe firmy – dodaje.

Taki wynik może dziwić. W 2016 roku w mediach nie mówiło się jeszcze tak wiele o nadchodzącym spowolnieniu. Przed Polską gospodarką były jej – jak się miało okazać – najlepsze lata, potwierdzone wzrostem PKB sięgającym 5 proc. rocznie. Przyczyn takiego stanu rzeczy można doszukać się w kilku czynnikach. Pierwszym z nich jest przyzwyczajenie do relatywnie dobrej sytuacji gospodarczej. Polscy przedsiębiorcy nie doświadczyli kryzysu sprzed ponad 10 lat tak mocno, jak ci z Europy Zachodniej czy Południowej. Firmy, które powstały na przestrzeni ostatniej dekady w zasadzie nie znają innych warunków gospodarczych niż umiarkowany lub dynamiczny wzrost. Innym z prawdopodobnych przyczyn optymizmu na polskim rynku jest przeświadczenie, że fundamenty rodzimej gospodarki są na tyle silne, że nawet potencjalne wyhamowanie, nie utrudni prowadzenia biznesu w sposób znaczący.

Polscy przedsiębiorcy są pewni siebie

Potwierdzenie znajdujemy w wynikach badań „Leasing Index 2019”. 41 proc. respondentów spodziewa się pogorszenia koniunktury w 2019 roku. Jednak tylko 22 proc. przygotowuje się na taką ewentualność. Wniosek jest prosty – polscy przedsiębiorcy po latach prosperity są dziś pewni siebie i swojej pozycji na rynku.

W analizie „Leasing Index 2019” uwagę przykuwają także wskazania respondentów dotyczące obszarów planowanego rozwoju. O ile w badaniu z 2016 roku zdecydowanie dominowały „nowe produkty i usługi” (47 proc. wskazań), dziś podobny odsetek respondentów wskazuje wzrost zatrudnienia (po 40 proc.).

W kontekście spadającego bezrobocia i rosnących płac – czynników, które utrudniają pracodawcom skuteczną politykę kadrową – taki wynik mógłby zaskakiwać.

W rzeczywistości świadczy jednak o drzemiącym w firmach potencjale, skrępowanym często właśnie przez niedobór odpowiednich specjalistów.

Leasing gwarantuje bezpieczeństwo

Jak wynika z badania Santander Leasing przedsiębiorstwa, które korzystały lub obecnie korzystają z leasingu w większej mierze ukierunkowane są na rozwój swojej działalności, niż firmy które z leasingu nigdy nie skorzystały – 65% do 50%. Zarówno wśród korzystających jak i niekorzystających z leasingu dominują te same plany rozwoju – zwiększenie zatrudnienia, rozwój portfolio oraz zwiększenie mocy produkcyjnych. Korzystający z tej formy finansowania w większym stopniu wskazują dwa pierwsze obszary (około połowa) niż niekorzystający (około jedna trzecia).

- Z punktu widzenia firm leasingowych bardzo znaczące jest, że wśród naszych klientów skłonność do inwestowania w rozwój jest wyższa niż średnia. Deklaruje ją aż 65 proc. firm, które korzystały z leasingu. Odczytujemy to jako dowód, że firmy które w przeszłości korzystały z tej formy finansowania w sposób świadomy mogą planować rozwój, doceniając korzyści z wykorzystania zewnętrznych źródeł pozyskania kapitału – mówi Krzysztof Kowalewski. – Co bardzo istotne, wraz ze wzrostem zatrudnienia firmy częściej planują jednoczesny rozwój w wielu obszarach i tym częściej odchodzą od finansowania rozwoju własnymi środkami i częściej skłaniają się ku leasingowi. W przypadku przedsiębiorstw od 10 do 49 pracowników odsetek ten stanowi aż 31 proc. – podsumowuje.

 

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

25 najlepszych polskich startupów

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?