Zarządzanie

Szefowie i odkrywcy. Wyniki badań pisma Polaków

fot. materiały prasowe

Wyniki badania charakterów pisma Polaków przeprowadzonego przez firmę Schneider we współpracy z Biurem Podróży Reklamy dowodzą, że najwięcej wśród nas jest: szefów i odkrywców, a najmniej organizatorów, perfekcjonistów i rozmówców.

Badanie zostało przeprowadzone na grupie 1000 osób w maju i czerwcu 2019 r. i polegało na zbadaniu przesłanych poprzez stronę internetową próbek pisma do organizatorów akcji i przyporządkowania ich do danego profilu charakteru: szef, odkrywca, realista, marzyciel, strateg, organizator, perfekcjonista oraz rozmówca. 

Szef to osoba, której pismo jest prostopadłe. Została ona określona jako logicznie myśląca, charakteryzująca się rozsądkiem i dobrą organizacją. Jest to ktoś konsekwentny w działaniu i ma wysokie poczucie samodyscypliny. Odkrywca, którego pismo jest zwykle pochylone w prawo, to ktoś chętny do działania, o dużym temperamencie i wysokich aspiracjach. Pismo organizatora jest pochylone w lewo. Osoba o tym charakterze pisma jest nieprzystępna, cierpliwa i ma zdolności organizacyjne. Cechuje ją ostrożność i kontrola nad emocjami. Osoby piszące litery z zaokrągleniami to realiści - twardo stąpają po ziemi, mają cechy przywódcze i zdolności do zarządzania ludźmi. Pochylone w prawo i otwarte owale pisma rozmówcy świadczą o charakterze osoby, która ma duży temperament, chęć do działania i wysokie aspiracje. Litery perfekcjonisty mają formy kątowe, co charakteryzuje ludzi skrupulatnych, wydajnych w pracy, którzy sumiennie wykonują swoje obowiązki. Pismo stratega charakteryzuje się dużym wyrobieniem i łączonymi literami. Stratega charakteryzuje logiczne myślenie, konsekwencja w działaniu i łatwość podejmowania przemyślanych decyzji. Taka osoba budzi zaufanie i można na niej polegać. Pismo marzycieli jest rozłączne, litery są pisane osobno. Takie osoby mają ogromną intuicję, jak również charakteryzują się zdolnościami artystycznymi i tendencją do tracenia kontaktu z rzeczywistością.

Najwięcej próbek pisma zostało przyporządkowanych do profili: szef (26%), odkrywca (19%), realista (14%) i marzyciel (13%), zaś kolejne miejsca zajęły: strateg (10%), organizator (7%), perfekcjonista (5%) i rozmówca (5%). Procentowość odzwierciedla ogólne tendencje charakterystyczne dla populacji ludzkiej.

Wśród kobiet i wśród mężczyzn najwięcej jest szefów (odpowiednio: 26% i 25%) oraz odkrywców (18% i 23%). Kobiety częściej niż mężczyźni są realistami, organizatorami i perfekcjonistami, natomiast mężczyźni częściej są odkrywcami, marzycielami i strategami. 

Wyniki te są zgodne z ogólnymi tendencjami, gdzie kobiety znacznie częściej niż mężczyźni posługują się pismem o pochyleniu prostopadłym względem linii podstawy, natomiast mężczyźni zdecydowanie częściej pochylają pismo w prawą stronę.

Wśród osób z wykształceniem podstawowym dominują charaktery: marzyciel (36%), szef (27%) i rozmówca (18%), wśród osób z wykształceniem gimnazjalnym najwięcej jest szefów (30%), odkrywców (16 %) oraz marzycieli i realistów (po 14%). Wśród osób z wykształceniem średnim najwięcej osób charakterologicznie pasuje do profilu szefa (27%), odkrywcy i realisty (po 16%) oraz marzyciela (14%), a w grupie osób z wykształceniem wyższym najwięcej jest szefów oraz odkrywców (po 24%), realistów i strategów (po13 %) oraz marzycieli (11%).

W grupie 18-29 lat najwięcej jest szefów (26%), odkrywców (16%) oraz realistów i marzycieli (po 15%), w grupie 30-39 lat najwięcej jest szefów (27%), odkrywców (23%) i realistów (16 %). Osoby w wieku 40-49 lat to najczęściej odkrywcy (31%), szefowie (29%) oraz stratedzy (14%). Wśród osób w wieku 50-59 lat najwięcej jest marzycieli i odkrywców (po 29%) oraz strategów i szefów (po 12%), a po 6 proc. stanowią osoby o profilu organizatorów, realistów i rozmówców. Co ciekawe w tej grupie wiekowej nie znalazł się ani jeden perfekcjonista. Ciekawa jest struktura charakterologiczna grupy 60+, w której są tylko stratedzy (aż 40%) oraz odkrywcy, organizatorzy i szefowie (po 20%), a nie ma w niej marzycieli, perfekcjonistów, rozmówców i realistów. 

Jeżeli chodzi o liczbę strategów, czyli osób piszących pismem łącznym, w grupie 60+, wynika to prawdopodobnie z faktu, że osoby, które wzięły udział w badaniu są czynne zawodowo i często posługują się pismem ręcznym, co wpływa na wysoki stopień jego wyrobienia, czyli tzw. impuls wyrazowy pisma - umiejętność kreślenia znaków bez oderwania narzędzia pisarskiego od podłoża.

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

25 najlepszych polskich startupów

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?