CSR

CSR, MSP i PARP

Małe i średnie firmy, które chcą być odpowiedzialne społecznie, mogą ubiegać się o dofinansowanie rozwiązań z zakresu CSR, szczególnie szkoleń i doradztwa. Szukając oferty publicznego wsparcia, powinny przede wszystkim zajrzeć na strony PARP.

Wsparcie rządowe dotyczy takich rozwiązań, jak standardy etyczne w biznesie, kodeks wewnętrzny firmy czy zachowania proekologiczne. Poprzez urzędy marszałkowskie lub urzędy pracy można też pozyskać środki na dofinansowanie takich usług, jak audyt czy doradztwo związane z tzw. odpowiedzialną produkcją lub np. budową marki firmy zaangażowanej społecznie.

– Ministerstwo Gospodarki uruchomiło w 2014 r. grupę roboczą „CSR dla MSP” w ramach projektu „Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050”. Od tego czasu grupa spotkała się siedem razy – informuje Jacqueline Kacprzak, sekretarz resortowego Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Podczas spotkań dyskutowano o tym, jak promować tę inicjatywę wśród firm z sektora MSP, np. poprzez szkolenia i wymianę dobrych praktyk, szczególnie w zakresie łańcucha dostaw.

Skądinąd ministerstwo nie dysponuje bezpośrednio środkami na dofinansowanie tego rodzaju działań i odsyła zainteresowanych do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Ta zaś dystrybuuje je poprzez dwa programy: „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” oraz „Społeczna odpowiedzialność biznesu”. Koncentrują się one na promowaniu świadomości i wiedzy oraz pożądanych postaw wśród przedstawicieli urzędów obsługujących środki unijne i wśród pracowników firm.

W szkoleniach z zakresu CSR dominuje wiedza ogólna, dotycząca choćby kodeksów etycznych, ale można też skorzystać z kursów o odpowiedzialnej produkcji czy budowaniu wizerunku marki.

W praktyce oznacza to głównie konferencje i spotkania dla urzędników (wymiana doświadczeń i praktyk) oraz dofinansowanie projektów zgłoszonych przez małe i średnie przedsiębiorstwa (dotyczących np. doradztwa, audytu, certyfikacji, komunikacji). Resort chwali się, że w ramach dwóch pierwszych naborów udzielił wsparcia wartego 11,7 mln zł, z którego skorzystało 155 projektów. Trzeci nabór planowany jest na przełomie 2015 i 2016 r.

Jest też oferta Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. W tym przypadku firma wybiera którąś z usług rozwojowych (doradczych, szkoleniowych) dostępnych na rynku i może ubiegać się o środki na jej pełne lub częściowe dofinansowanie poprzez system bonów szkoleniowych lub w postaci refundacji kosztów – zależnie od regionu.

Informator o usługach

Dodatkowo do końca roku powinien zostać uruchomiony na poziomie krajowym Rejestr Usług Rozwojowych (RUR), który jest w fazie testów. Przedsiębiorca, który planuje przeszkolić swoich pracowników, znajdzie w nim informacje o odpowiednich usługodawcach działających w jego regionie, jak też o samych szkoleniach i doradztwie. RUR jest dziełem PARP, która zarządza także protoplastą tego systemu, czyli uruchomioną w lutym 2010 r. stroną Inwestycjawkadry.pl, która pomaga przedsiębiorstwom wyszukać oferty szkoleniowe. Jak zapewnia agencja, RUR zostanie rozbudowany o funkcjonalności mające zwiększyć jego atrakcyjność i przydatność: pojawi się możliwość ocenienia danej usługi i zamówienia szkolenia szytego na miarę.

Szkolenia otwarte

Na razie jednak zainteresowani, którzy chcą śledzić oferty szkoleniowo-doradcze w zakresie CSR, mają do dyspozycji jedynie wspomnianą stronę Inwestycjawkadry.pl. Pod koniec września można tam było znaleźć 11 propozycji szkoleń otwartych organizowanych na terenie całego kraju jeszcze w tym roku (tylko jedno z nich w całości finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego – EFS). Dominuje w nich wiedza ogólna, dotycząca choćby kodeksów etycznych, ale można też np. skorzystać z kursów na temat tego, na co zwracać uwagę, chcąc produkować w sposób odpowiedzialny czy też jak budować wizerunek marki lub firmy zaangażowanej społecznie. Szkolenia powtarzane są co kilka miesięcy w zależności od zapotrzebowania rynku.

Do wyboru są kursy jednodniowe i dłuższe, nawet sześciodniowe, a ich ceny wahają się od 250 zł za jednego uczestnika do 2 tys. zł. Czy wybierając dłuższe szkolenie, możemy liczyć na uwzględnienie tematyki któregoś z krótszych? Niekoniecznie. Wojciech Michałek, partner zarządzający WIK Consulting, firmy organizującej kursy proponowane poprzez wspomnianą stronę, wyjaśnia: – Jednodniowe szkolenie „Kodeksy etyczne” ma za zadanie przekazać uczestnikom wiedzę na temat tego, jakie kwestie powinny znaleźć się w kodeksach etycznych oraz na co zwracać uwagę. Natomiast dwudniowa „Etyka w biznesie” odnosi się do wszelkich przejawów zachowań etycznych i nieetycznych oraz czym się w danych sytuacjach kierować. Ale to nie jest to samo, choć, siłą rzeczy, pewne elementy ze szkolenia jednodniowego pojawiają się w dwudniowym, bo tematyka się zazębia.

Więcej godzin oznacza więcej ćwiczeń i warsztatów. – Związana z nimi dyskusja zwykle zajmuje sporo czasu. Podczas zajęć nieraz okazuje się też, że trzeba solidnie się zastanowić, co wchodzi w zakres zachowania etycznego, a co nie – dodaje Michałek.

Szkolenia szyte na miarę

W przypadku kursów przygotowanych stosownie do specyficznych potrzeb i oczekiwań danej firmy trudno z góry podać ich koszt oraz czas trwania. – Zależy to od konkretnego zakresu merytorycznego oraz od liczby uczestników. Jedno jest jednak pewne: przy podobnej tematyce szkolenia zamknięte są zazwyczaj tańsze w przeliczeniu na uczestnika – mówi Wojciech Michałek.

Firmy szkoleniowe otwarte są na propozycje współpracy w całej Polsce, a nawet poza jej granicami. Trzeba jednak pamiętać, że ściągnięcie trenerów wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów obejmujących ich przejazd i zakwaterowanie.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju podkreśla, że przyznanie refundacji, jeśli chodzi o projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego lub Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, nie jest i nie będzie uzależnione od tego, czy firma wprowadziła wcześniej u siebie kodeks etyczny albo podjęła działania z zakresu CSR. Najważniejsze jest i pozostanie przede wszystkim to, czy przedsiębiorstwo z sektora MSP chce stać się odpowiedzialne społecznie.

Przydatne linki

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]