Prawo i podatki

Kalendarium przedsiębiorcy

Adobe Stock

5 czerwca/środa

Wpłata podatku VAT za maj i złożenie deklaracji VAT-14.

7 czerwca/piątek

Opłacenie za maj podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju od należności  wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21. ust. 1.  i art. 22. ust. 1. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Przekazanie podatnikom mającym siedzibę lub zarząd w Polsce informacji CIT-7 o zryczałtowanym podatku dochodowym pobranym w maju od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

10 czerwca/poniedziałek

Składka ZUS za maj – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za maj.

17 czerwca/poniedziałek

Składka ZUS za maj – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

Opłacenie podatku od nieruchomości i leśnego za czerwiec – dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nieposiadających osobowości prawnej. 

21 czerwca/piątek

Wpłata za maj pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy.

Wpłata za maj zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych – podatek PIT i CIT. 

Wpłata przez płatników, wymienionych w art. 41. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobranych zaliczek za maj na podatek dochodowy (np. z tytułu umów zleceń) lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

Wpłata za maj na PFRON.

Wpłata za maj ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wpłata za maj podatku dochodowego  od przychodów z tytułu własności środka trwałego (nieruchomości, której wartość początkowa przekracza 10 mln zł).

Pełna wersja artykułu jest dostępna dla subskrybentów. Aby uzyskać dostęp do artykułu należy się zarejestrować/zalogować a potem zakupić subskrypcje. Zobacz Cennik treści i serwisów płatnych.

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]