Prawo i podatki

Najnowsze zmiany w przepisach gospodarczych

Adobe Stock

Co nowego w prawie? Czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie? Kontynuujemy nasz cykl z informacjami najistotniejszymi z punktu widzenia przedsiębiorcy.

Zmiany w ustawie o PARP

Od 22 maja obowiązuje nowelizacja dotycząca funkcjonowania PARP, a także sposobu rozdzielania przez nią funduszy publicznych. Są to przede wszystkim odwołanie się do definicji MSP z rozporządzenia Komisji Europejskiej oraz zastosowanie nowego rozporządzenia Komisji odnoszącego się do pomocy de minimis. Nowelizacja obejmuje m.in.:

uzupełnienie definicji pracownika o pracownika tymczasowego,

wzmocnienie kompetencji i uprawnień PARP w zakresie weryfikacji danych podmiotów ubiegających się o pomoc oraz możliwości wstrzymania wypłaty pomocy finansowej i odmowy jej udzielenia w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub karno-skarbowym,

zwolnienie PARP z opłat sądowych i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji w sprawach związanych z odzyskiwaniem przez Agencję udzielonej pomocy finansowej oraz w sprawach zamówień publicznych,

umożliwienie Agencji nieodpłatnego dostępu do rejestrów publicznych prowadzonych przez podmioty realizujące zadania publiczne,

doprecyzowanie kwestii powiązań kapitałowych lub osobowych u beneficjentów pomocy,

wprowadzenie nowej formy pomocy finansowej w formie nagród w rozumieniu przepisów unijnych.

Rozszerzona lista ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych

Od 24 maja za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (służącej do przesyłania ustrukturyzowanych faktur i innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych) będzie można wysłać także zlecenie dostawy (zamówienie), jej awizo, potwierdzenie odbioru, fakturę korygującą i notę księgową.

Wspólne nazwy  składników kosmetyków

8 maja została opublikowana decyzja Komisji Europejskiej ustanawiająca słownik wspólnych nazw składników do stosowania na etykietach produktów kosmetycznych. 

 

Pełna wersja artykułu jest dostępna dla subskrybentów. Aby uzyskać dostęp do artykułu należy się zarejestrować/zalogować a potem zakupić subskrypcje. Zobacz Cennik treści i serwisów płatnych.

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]