Wydarzenia

X Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG

Już jutro rozpoczyna się jubileuszowy X Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG

5-6 marca br. w Jachrance odbędzie się X Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG, na którym zostaną omówione takie zagadnienia jak: zmiany w obszarze korporacyjnym, nowe wyzwania dla służb prawnych emitentów, symulacja Walnego Zgromadzenia Zwykłej Spółki SA, zarządzanie ryzykiem regulacyjnym i wiele innych tematów czeka na uczestników.

Pierwszego dnia zaplanowane zostały 2 bloki tematyczne - ryzyka prawne dla emitentów i członków ich władz oraz nowe wyzwania regulacyjne. Podczas pierwszej sesji plenarnej poruszone będą takie kwestie, jak: spółka publiczna vs. możliwość popełnienia przestępstwa (paradoks - rzeczywistość - criminal compliance), ograniczanie ryzyka spółki i jej władz w kontekście nowych regulacji podatkowych i prawnych, zmiany w ustawie o nadzorze - konsekwencje dla emitentów, nowe zadania KDPW po zmianach regulacyjnych, exit tax w kontekście skomplikowanej struktury akcjonariatu.

Ostatnie lata pokazały, że ryzyko odpowiedzialności karnej musi być określane jako element prowadzenia działalności gospodarczej. Dotyczy to zarówno ryzyka osobistego, ale i – co już częściej umyka z pola widzenia – własnej odpowiedzialności represyjnej spółki. Zmiany ustawodawstwa w tym zakresie, agresywna polityka ścigania przestępczości gospodarczej, akcentowanie w sferze publicznej powszechności nieuczciwości biznesowej, powodują, że już sama spółka powinna być chroniona przed ryzkiem podejmowania przez prokuraturę działań jej dotyczących. Rozwiązania przyjęte przez Radę Ministrów w zasadzie pozwalają prokuratorowi przejąć przedsiębiorstwo, jak też swobodnie wybierać przedsiębiorstwa, które będą przedmiotem badania. Postępowanie to uruchomić może zarówno decyzja organów spółki, zachowanie członka takiego organu, pracownika, współpracownika, a nawet kontrahenta. Z tych wszystkich powodów konieczny jest criminal compliance - mówi Prof. dr hab. Michał Królikowski, Adwokat, Partner, KMG.Legal.

W trakcie drugiej sesji plenarnej prelegenci skoncentrują się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z PPK w spółce publicznej (wprowadzenie i obowiązki spółki), wymogami cyberbezpieczeństwa wynikającymi z Dyrektywy NIS, trendy w transakcjach akwizycyjnych, w tym nieruchomościowych. Następnie przeanalizują kwestie WZA przyszłości (czy potrzebujemy fizycznego spotkania, czy wszystkie decyzję muszą być podejmowane przez akcjonariuszy w tym samym momencie, problemy technologiczne i prawne).

Przez ostatnie 30 lat rozwój polskiej gospodarki był imponujący, co powoduje, że dystans dzielący polskie i zachodnioeuropejskie przedsiębiorstwa skraca się z roku na rok. Bardzo szybki postęp gospodarczy miał jednak swoją cenę. Nie popełni się większego błędu twierdząc, że jednym z jej elementów było bezpieczeństwo prawne. Kompleksowe procedury compliance, które niemal ,,wrosły’’ w charakterystykę zachodnich korporacji, w dalszym ciągu rzadko pozostają tym aspektem, na jaki zwracają uwagę polskie przedsiębiorstwa. Tymczasem rzeczywistość prawna ulega ciągłym zmianom. Od pewnego czasu w obszarze biznesowym polski ustawodawca w coraz większym stopniu stawia na prewencję, przez co kolejne regulacje nakładają na przedsiębiorców wymogi zgodności z prawem ich wewnętrznych struktur. Niedostosowanie korporacji do nowych przepisów może pociągnąć za sobą odpowiedzialność tak samych spółek, jak i ich kadr zarządzających. Nadużyciem byłoby jednak mówić, że transparentne procedury wewnętrzne to tylko uciążliwość dla przedsiębiorstw. Odpowiednio przygotowane i ,,skrojone na miarę’’ regulacje mogą usprawnić działanie firm, jednocześnie zapewniając ich właścicielom i menedżerom komfort poruszania się w bezpiecznych warunkach biznesowych. Spokojne funkcjonowanie w obszarze prawnym może okazać się natomiast jednym z kluczowych obszarów, pozwalających polskim przedsiębiorcom na skuteczne konkurowanie na europejskich i światowych rynkach. Warto wiedzieć zatem, co należy zrobić by firma działała zgodnie z prawem, co grozi za niedopełnienie obowiązków ustawowych oraz jak kształtować wewnętrzne struktury firmy, by były one sprawne i bezpieczne dla samych spółek, ale także ich właścicieli i kadr zarządzających – podsumowuje Katarzyna Witkowska-Moździerz, adwokat w CRIDO Legal.

Na zakończenie pierwszego dnia Kongresu przeprowadzone zostanie fikcyjne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Zwykłej Spółki SA”. 

Drugi dzień Kongresu wypełnią warsztaty praktyczne dotyczące takich zagadnień jak:

  • Rola prawnika spółki w zarządzaniu ryzykiem w transakcji M&A
  • Jak przeprowadzić udaną integrację post-akwizycyjną
  • Procedury compliance jako sposób mitygowania ryzyka odpowiedzialności podmiotu zbiorowego za czyn zabroniony
  • Zarządzanie wybranymi ryzykami związanymi z własnością intelektualną -  między znakiem towarowym a wzorem przemysłowym
  • Dokapitalizowanie spółki publicznej bez prospektu w świetle nowych regulacji - szybko i tanio
  • Praktyczne relacje pomiędzy zarządem a radą nadzorczą oraz organami spółek powiązanych - ograniczenia ryzyk prawnych i podatkowych
  • Trendy w transakcjach akwizycyjnych, w tym nieruchomościowych

W świetle obecnych realiów rynkowych nieodłącznym procesem związanym z rozwijaniem biznesu i realizacją projektów strategicznych w spółkach jest zapewnienie na ten cel odpowiedniego finansowania. Jednym z rozwiązań jest dokapitalizowanie spółki poprzez podwyższenie kapitału zakładowego. Pamiętać przy tym jednak należy, że proces ten często wiąże się ze sformalizowaną, a także nieraz długotrwałą i kosztowną procedurą zatwierdzania prospektu emisyjnego przez organ nadzoru. Z tego względu w ramach warsztatu uczestnicy poznają szybkie i tanie sposoby na dokapitalizowanie spółek publicznych w świetle przepisów rozporządzenia prospektowego, które zacznie obowiązywać począwszy od lipca 2019 r. – zapowiada Julia Trzmielewska, Aplikantka Radcowska, Kancelaria GESSEL.

Kongres zakończy dyskusja panelowa: Zarządzanie ryzykami wynikającymi ze zmian regulacyjnych (zmiana filozofii nadzoru, niezbędne procedury w spółkach, audyt regulacyjny, wdrażanie PPK w spółce giełdowej).

Organizatorem Kongresu jest Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerstwo nad wydarzeniem objęli: Unicomp-WZA jako Partner Technologiczny; Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) oraz PKO TFI jako Partnerzy Instytucjonalni; Baker McKenzie, CRIDO, Kancelaria GESSEL, JARA DRAPAŁA & PARTNERS, KMG.Legal, Kochański i Partnerzy, Wardyński i Wspólnicy jako Partnerzy.

Szczegółowe informacje na temat Kongresu są dostępne na stronie internetowej www.seg.org.pl.

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

25 najlepszych polskich startupów

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?