Zarządzanie

Philip Morris: wartości w działaniu

Fot. Materiały prasowe

Philip Morris International w Polsce został uhonorowany prestiżowym Certyfikatem Równych Płac, który przyznawany jest przez Equal Salary Foundation, niezależną organizację non profit z siedzibą w Szwajcarii.

Certyfikat otrzymują tylko te podmioty, które pomyślnie przejdą szczegółowy audyt przeprowadzany przez firmę doradczą PwC, którego intergralną częścią są rozmowy z pracownikami na różnych szczeblach w organizacji. Proces certyfikacji obejmuje także analizę statystyczną danych oraz szczegółowy przegląd praktyk firmy dotyczących zapewniania równych szans pracownikom bez względu na płeć. Potwierdza on, że firma wynagradza kobiety i mężczyzn jednakowo, a wkład pracowników w jej działalność biznesową i rozwój cenione są niezależnie od płci. Wyróżnienie spółek PMI w Polsce, w których zatrudnienie znajduje ok. 7 tys. ludzi, przybliża firmę do uzyskania globalnego Certyfikatu Równych Płac – byłby pierwszą międzynarodową organizacją, która go otrzymała.

„Przyznanie spółkom Philip Morris w Polsce Certyfikatu Równych Płac nie tylko wzmacnia atrakcyjność PMI jako pracodawcy, ale również potwierdza, że jesteśmy wobec siebie po prostu fair. W obliczu tak ogromnej transformacji, jaką jest stworzenie przyszłości bez dymu tytoniowego, także w Polsce, ma to szczególne znaczenie, pracownicy są kluczem do sukcesu i realizacji naszej wizji. W PMI od zawsze szanujemy różnorodność, dajemy szerokie możliwości rozwoju zawodowego, a naszych pracowników wynagradzamy tylko i wyłącznie na podstawie oceny merytorycznej. Wdrożyliśmy i kontynuujemy prace nad szeregiem innych programów, mających na celu udoskonalenie naszych praktyk związanych z zarządzaniem równowagą płci w PMI. Dotyczą one na przykład promowania kobiet do obejmowania najważniejszych funkcji w zespołach zarządzających PMI” – powiedziała Anita Rogalska, Członek Zarządu, Dyrektor Działu Kapitału Ludzkiego i Kultury Organizacyjnej Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie. Warto zaznaczyć, że już teraz połowa Zarządu spółki to kobiety.

Certyfikat Równych Płac to kolejne wyróżnienie dla Philip Morris w Polsce, który od wielu lat znajduje się na listach najlepszych pracodawców w kraju i na świecie. Spółki PMI w Polsce już pięciokrotnie zostały uhonorowane tytułem Top Employer Polska i Top Employer Europe. Firmę uhonorowano za stworzenie u siebie doskonałych warunków pracy, za programy szkoleniowo-rozwojowe dla pracowników, planowanie kariery i kulturę organizacyjną.

Te dwa prestiżowe wyróżnienia są potwierdzeniem, że marka pracodawcy jest w tym wypadku bardzo wiarygodna.

To ważne, bo zadanie marki pracodawcy nie polega tylko na dotarciu i przyciąganiu właściwych pracowników, pasujących do strategii firmy i jego kultury organizacyjnej oraz na wzmacnianiu jego pozycji pod tym względem wobec konkurentów. Ma ona przede wszystkim za zadanie zaangażować i zatrzymywać już zatrudnionych oraz wspierać rozwój kultury organizacyjnej. Marka niesie ze sobą pewne atrybuty i wartości, którymi firma jako pracodawca powinna się kierować i przestrzegać. Rozbieżność pomiędzy komunikowanymi atrybutami marki i wartościami pracodawcy a rzeczywistością danej firmy powoduje brak wiarygodności i jednocześnie rozczarowanie pracowników. A to najczęsciej wiąże się z wyższą rotacją czy mniejszym zaangażowaniem i bezpośrednio przekłada się na wyniki biznesowe firmy.

Obietnica marki

Wróćmy do marki pracodawcy Philip Morris International. Jakie są wartości, które brand ten komunikuje? Tylko trzy, ale to dobrze, bo dzięki temu priorytety się nie rozmywają: zaufanie (trust) współpraca (collaboration) oraz uczciwość i prawość (integrity). To są także wartości, którymi kieruje się sama firma.

Ich przekazywanie nie sprowadza się jednak do zgrabnej formułki, ale odbywa się na wielu płaszczyznach i na wiele sposobów. W przypadku komunikacji skierowanej do potencjalnych pracowników, poprzez odpowiednio redagowane oferty pracy. Można w nich znaleźć informacje, jakie są oczekiwania wobec kandydatów, lecz także, że mogą się oni spodziewać w PMI ciekawych, rozwijających wyzwań i że firma oferuje im w zamian m. in. szeroki wybór programów szkoleniowych, wsparcie w nauce j. angielskiego, dalszą edukację, elastyczny czas pracy (tam, gdzie to możliwe), plan emerytalny czy prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Zainteresowana osoba może też łatwo znaleźć towarzyszące tym ofertom informacje o pracodawcy, w tym o jego podejściu do pracowników.

Ponadto, Philip Morris oferuje zindywidualizowane programy rozwoju i planowania kariery. Zachęca pracowników do rotacji między działami i zdobywania wiedzy w różnych obszarach. Dzięki temu pracownicy mają możliwość indywidualnego rozwoju, interesującej kariery oraz realizowania swoich pomysłów, a to przekłada się na realny wpływ na biznes, jednocześnie powodując, że poziom rotacji negatywnej w Philip Morris w Polsce jest niski. Ale to nie wszystko. Kultura Philip Morris jest otwarta i bezpośrednia. „Nie narzucamy sztywnego stylu w stroju czy w formie zwracania się do siebie. Doceniamy poczucie humoru i otwartą komunikację. Lubimy wspólne śniadania, razem biegamy i pomagamy innym”.

Inny przykład to sposób, w jaki prowadzone są rozmowy rekrutacyjne. Tu oddajmy głos jednej z pracownic, która wspomina na portalu natemat.pl swój pierwszy osobisty kontakt z firmą podczas takiej rozmowy: „Idąc na nią, nie do końca wiedziałam, co chcę robić po zarządzaniu i marketingu. W PMI to jednak nie był problem. Pytano mnie na przykład, co bym chciała robić, czy zastanawiałam się nad czymś innym niż marketing, do którego aplikowałam. Od razu było widać, że jest dużo możliwości. Pomyślałam wtedy po raz pierwszy, że to firma, w której nie muszę od początku sztywno wiązać się z jedną specjalizacją. Nie czułam też, by ktoś chciał wycisnąć mnie jak cytrynę”.

Widać także, do jakiego kandydata PMI chce trafić, przede wszystkim: do osoby zainteresowanej swoim rozwojem, angażowaniem się w ciekawe projekty, ceniącej różnorodność w środowsku pracy, ale też bezpieczeństwo, długotrwałe zatrudnienie i uczciwe, podmiotowe traktowanie.

Spełnienie obietnicy

Wprawdzie przyznane wyróżnienia same w sobie dowodzą, że firma dotrzymuje swoich obietnic, jednak przytoczmy kilka przykładów wdrożonych przez nią rozwiązań i działań wewnętrznych, które to potwierdzają. Komunikują one jednocześnie – tym razem już pracownikom – owe trzy wartości, którymi kieruje się koncern i które są fundamentem jego kultury organizacyjnej.

Weźmy choćby wynikającą z nich wprost możliwość stałego rozwoju: zaczyna się pracę w jednym dziale i w drodze w górę – przechodzi do innych. Można tę pracę zmienić (np. operacyjną przy produkcji na kreatywną w marketingu), a nawet kraj, nie zmieniając pracodawcy. Wybór jest wielki, bo koncern ma oddziały na całym świecie. Dodajmy, że plany rozwoju są faktycznie zindywidualizowane. Coroczne i regularnie odbywane spotkania przełożonych z pracownikami nie służą np. jedynie do oceny ich osiagnięć czy miejsc do poprawy. Omawia się także z nimi plany ich dalszego rozwoju, konkretne kroki do podjęcia mające na celu pomoc w rozwoju kompentecji czy wiedzy eksperciej i tym samym przybliżenie do aspirowanych stanowisk. Jeśli ktoś chce, może szybko zdobyć nowe umiejętności (i wzmocnić pewność siebie), będąc wrzucony na głęboką wodę. Przy czym takiej osobie zapewia się potrzebne narzędzia, szkolenia, wsparcie szefa czy kolegów. Można wybrać pracę w domu, jeśli rodzaj obowiązków na to pozwala.

Warto wspomnieć, że Polska jest jednym z głównych źródeł talentów dla Philip Morris w skali globalnej. Wielu Polaków i Polek pełni kluczowe funkcje w globalnych strukturach firmy i zajmuje wysokie stanowiska w korporacji. Są cenieni za umiejętności przywódcze, strategiczne myślenie oraz osiągane wyniki, a dzięki temu zajmują coraz wyższe pozycje w całej organizacji. Za przykład można podać karierę Jacka Olczaka, Prezesa ds. Operacyjnych PMI, który pracę w firmie rozpoczął 25 lat temu jako Menedżer ds. Finansów i Administracji.

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]