Finanse

Za nami siódma edycja Kongresu CFO

Fot. Materiały prasowe

24 i 25 października w Hotelu Warszawianka w Jachrance spotkali się dyrektorzy finansowi spółek notowanych na warszawskim parkiecie, aby porozmawiać o bieżących wyzwaniach i problemach, z którymi zmagają się w codziennej pracy. Dyskutowano m.in. o finansowaniu rozwoju spółki, nowych wyzwaniach regulacyjnych, ograniczeniach kosztów i cyfrowej transformacji.

Pierwszy dzień kongresu wypełniły cztery bloki tematyczne. Otwierający panel dotyczący finansowania rozwoju spółki moderował Tomasz Prusek (publicysta ekonomiczny, prezes zarządu Fundacji Przyjazny Kraj), a udział w nim wzięli: Jacek Fotek (wiceprezes zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie), Łukasz Kwiecień (wiceprezes zarządu, PKO TFI), Dariusz Lasek (członek carządu, Skarbiec TFI) oraz Arkadiusz Regiec (prezes zarządu, Beesfund). Omówiono takie zagadnienia, jak: perspektywy rozwoju rynku kapitałowego; nowe możliwości „starych” form finansowania; alternatywne metody finansowania; zarządzanie nadwyżkami finansowymi.

– Istotnym elementem synergii rozwoju polskiego rynku finansowego jest takie ustawienie infrastruktury, by stworzyć warunki do przekuwania się pieniądza w kapitał (w dużej mierze będącego w sektorze bankowym i gotówce, a szacowanego na siedemset kilkadziesiąt miliardów złotych). Służy temu oczywiście infrastruktura rynku kapitałowego i finansowego, m.in. obrót zorganizowany, ale nie tylko rynek regulowany. Powodem nie przekuwania się pieniądza w kapitał jest w pierwszej kolejności bardzo duża pokusa finansowania krótkoterminową stopą procentową, która jest na rekordowo niskich poziomach. Po drugie brak dopływu kapitału długoterminowego, co mają umożliwić i stworzyć nową jakość PPK (docelowo ok. 20 mld zł rocznie powinno wpływać na rynek finansowy w postaci podaży kapitału). Po trzecie teraz opodatkowujemy zarówno oszczędności „risk-free” generowane w sektorze bankowym, jak i kapitał tą samą stopą procentową. To należy zmienić. Powinna być wprowadzona również polityka podatkowa, która zwalnia z opodatkowania długoterminowy kapitał. Polska gospodarka i jej rozwój potrzebuje bowiem długoterminowego kapitału – mówił Jacek Fotek, wiceprezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W trakcie drugiej sesji Magdalena Raczek-Kołodyńska (wiceprezes zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) wraz z Andrzejem Puncewiczem (partner zarządzający, doradca podatkowy, CRIDO) oraz Piotrem Wysockim (partner, Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy) debatowali na temat nowych wyzwań regulacyjnych. Eksperci dokonali analizy i problematyki takich kwestii, jak: najważniejsze zmiany regulacyjne; implementacja zmian w prawie podatkowym oraz bezpieczeństwo fiskalne spółki giełdowej.

Kolejny panel dotyczył permanentnego problemu, jakim jest ograniczenie kosztów. W dyskusji pod batutą Piotra Biernackiego (wiceprezes zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) wzięli udział: Katarzyna Lorenc (prezes Lu-Bi oraz 4 Business & People), Monika Nowecka (wiceprezes zarządu, Mazars Polska), Maciej Nowohoński (członek zarządu ds. finansów, Orange Polska) oraz Marek Porczyński (członek zarządu, Aon Polska). Poruszane tematy to: poziom kosztów a zasady sprawozdawczości finansowej; czy da się oszczędzić na kosztach pracy, a także koszty ryzyka i ryzyko kosztów.

– Planowanie oszczędności powinno wybiegać w przyszłość, przewidywać kierunki rozwoju, które będą decydowały o wynikach i pozycji konkurencyjnej firmy. Optymalizując koszty nie powinno się skupiać tylko na tym co najłatwiejsze, czyli prostym cięciu niektórych pozycji. Powinny to być przemyślane działania, które nie tracą z pola widzenia najważniejszego celu, jakim jest dostarczanie klientom najlepszych usług i produktów. CFO powinien wykorzystywać nowe technologie, co umożliwi podejmowanie lepszych decyzji biznesowych, zwłaszcza tych z zakresu zbierania, przetwarzania i analizy danych, pozwalając na wskazanie nieefektywnych obszarów oraz monitorowanie postępów optymalizacji. W coraz bardziej cyfrowej rzeczywistości to dane stają są „monetą XXI wieku”. W obszarze zainteresowania każdego CFO powinny znaleźć się także koszty pośrednie. Z reguły stanowią istotną pozycję w rachunku każdej firmy, nie mając bezpośredniego przełożenia na bieżący wynik komercyjny. Umiejętnie optymalizowane, mogą przynieść wymierną i co warte podkreślenia, stałą obniżkę kosztów – opowiadał Maciej Nowohoński, członek zarządu ds. finansów Orange Polska.

Czwarty panel, zamykający część merytoryczną pierwszego dnia kongresu, dotyczył cyfryzacji. Moderował go Mirosław Kachniewskiego (prezes zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych), a zaproszonymi ekspertami byli: Jacek Borek (dyrektor zarządzający Accenture Technology w Polsce, Accenture), Marcin Celejewski (prezes zarządu, Silvermedia), Jakub Makurat (dyrektor generalny, Ebury Polska) oraz Piotr Paszczyk (prezes zarządu, APN Promise). Prelegenci rozmawiali o takich tematach, jak: nowe modele biznesowe; fintech w służbie spółek publicznych; analiza big data na rynku finansowym; narzędzia IT ułatwiające transformację cyfrową.

– Obserwowany proces digitalizacji gospodarki, mający kluczowy wpływ na powstawanie nowych modeli biznesowych, postępuje w tempie geometrycznym i nie ulega wątpliwości, że jest procesem nie do zatrzymania. Natomiast w mojej ocenie ta dynamiczna zmiana cyfrowa jest nie tyle kolejnym modnym światowym trendem, ale prawdziwą rewolucją cyfrową. Oznacza to, że nie powinniśmy patrzeć na nią jedynie przez pryzmat super optymalizacji dotychczasowych procesów i modeli biznesowych, ale w kategoriach ich zupełnie nowej definicji odbywającej się w oparciu o wiedzę branżową oraz wykorzystanie zaawansowanych algorytmów automatycznie przetwarzających uporządkowane zbiory danych. Ponadto pomimo że dość powszechnie używamy dziś takich słów jak cyfryzacja, big data, sztuczna inteligencja, czy machine learning, obserwuję, że ciągle wiele podmiotów polskich ale i zagranicznych postrzega te pojęcia dość płytko i podchodzi do nich bardzo nieufnie. Planując natomiast wykorzystanie technologii stojących za którymś z nich ogranicza się w zasadzie jedynie do rozwiązań z zakresu „wierzchołka góry lodowej”. Natomiast rzeczywista cyfryzacja i jej implikacje to „podwodna część góry lodowej” i przede wszystkim zmiana filozofii postrzegania i rozwoju biznesu. Ci, którzy zrozumieją i poczują to oraz zastosują dostępne w tym zakresie narzędzia to najszybciej i najszerzej – zdobędą zdecydowaną przewagę konkurencyjną na rynkach. Cieszy mnie bardzo, że to właśnie te tematy wzbudzały powszechne zainteresowanie, zrozumienie i gorącą dyskusję wśród Członków Zarządów i Prezesów polskich firm na kongresie SEG – komentował Marcin Celejewski, prezes zarządu Silvermedia.

Po części merytorycznej pierwszego dnia kongresu odbył się Charytatywny Bieg Rynku Kapitałowego z udziałem Rafała Omelko, mistrza świata w lekkoatletyce, podczas którego zbierano środki na praktyczną edukację młodzieży ponadgimnazjalnej w zakresie przedsiębiorczości w ramach programu „Zarządzanie firmą”. W sumie uczestnicy przebiegli 69 osobokilometrów.

Wieczorną galę uświetniło spotkanie z gościem specjalnym – Robertem Korzeniowskim, wielokrotnym mistrzem olimpijskim, na temat tego, jak dojść na szczyt i na nim pozostać.

Drugiego dnia kongresu odbyły się praktyczne warsztaty obejmujące takie tematy jak:

- Fintech: alternatywne usługi finansowe, szybciej, prościej, taniej,

- Aspekty rozliczeniowe ekspansji międzynarodowej polskich firm – perspektywa Fintech,

- Trendy i zmiany w środowisku podatkowym 2018–2019,

- Praktyczne znaczenie biznesowe wprowadzonych i planowanych zmian w regulacjach podatkowych,

- Identyfikacja kluczowych ryzyk dla spółki i zarządu,

- Alternatywne formy finansowania R&D,

- Czy Twoje dane mówią Ci prawdę? Zarządzanie danymi podstawowymi jako przeskok w cyfryzacji przedsiębiorstwa.

– Dane podstawowe to najcenniejsze dane o klientach, dostawcach i pracownikach, bez których firma nie może funkcjonować. W zarządzaniu danymi stawką jest nie tylko ich bezpieczeństwo, ale przede wszystkim efektywność procesów biznesowych, jakość raportów czy zgodność z regulacjami. Jak pokazują statystyki tylko w ciągu ostatnich dwóch lat w firmach powstało 90 proc. aktualnie posiadanych danych, a do 2020 r. będzie ich wielokrotnie więcej. Uczestnicy warsztatów uzyskali niezbędną wiedzę o tym, jak efektywnie wdrożyć proces zarządzania danymi tak, aby wyeliminować rozbieżności, a tym samym obniżyć koszty i ryzyka – mówiła Agnieszka Piątkowska, Business Development Partner, LeadSoft Grupa APN Promise.

Kongres zakończył się sesją „Zarządzanie ryzykiem regulacyjnym”, w której uczestniczyli: Mirosław Kachniewski (prezes zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych), Piotr Biernacki (prezes zarządu, Fundacja Standardów Raportowania), Witold Dżugan (dyrektor pionu certyfikacji, członek zarządu, Bureau Veritas Polska), Wiesław Łatała (radca prawny, partner zarządzający, BDO Legal) oraz Robert Jacek Moritz (prezes zarządu, ALTA). Zostały omówione takie wątki, jak: materializacja zagrożeń wynikających ze „starych” regulacji; zarządzanie ryzykami niefinansowymi; bezpieczeństwo prawne członków władz spółki; przygotowanie spółki do nowych regulacji.

– W ramach pytań do uczestników zapytaliśmy o tematy, które powinny pojawić się w ramach następnego Kongresu CFO. Sondaż pokazał, jak wiele zagadnień jest dla CFO intrygujących i ciekawych, a na podstawie jej wyników będziemy tworzyć agendę na rok kolejny. Już teraz zachęcam do zarezerwowania w kalendarzu daty 23 i 24 października 2019 r. – podsumował Mirosław Kachniewski, prezes zarządu SEG.

Szczegółowe informacje na temat VII Kongresie CFO Spółek Giełdowych SEG dostępne są na stronie internetowej www.seg.org.pl.

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]