CSR

Orange Polska i Cyfrowy Polsat z najlepszymi raportami

Fot. Materiały prasowe

Eksperci, dziennikarze i internauci ocenili raporty oraz sprawozdania przedstawiające informacje niefinansowe firm i organizacji, zgłoszone do Konkursu Raporty Społeczne. W głównych kategoriach zwyciężyły publikacje Orange Polska i Cyfrowy Polsat.

Co roku rośnie liczba raportów i sprawozdań zgłaszanych do Konkursu Raporty Społeczne. W 12. edycji wydarzenia wzięło udział 49 publikacji – raportów z zakresu społecznej odpowiedzialności/zrównoważonego rozwoju, raportów zintegrowanych oraz sprawozdań na temat informacji niefinansowych. Publikacje zostały ocenione przez jury złożone ze specjalistów z dziedziny ekonomii, ochrony środowiska, spraw społecznych oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Poniżej lista laureatów w poszczególnych kategoriach:

Nagroda główna za raport zintegrowany: Orange Polska – za przedstawienie podejścia do zarządzania i biznesu w sposób integrujący perspektywę finansową i ESG; kompleksowe pokazanie ryzyk; rzetelny, dokładny i wiarygodny raport, pokazujący zarówno mocne, jak i słabsze strony organizacji, poddany zewnętrznej weryfikacji.

Nagroda główna za raport społeczny: Cyfrowy Polsat – za opracowanie raportu w sposób kompletny, wiarygodny i przystępny. Debiut, którego wysoka jakość stawia raport w gronie liderów tej kategorii konkursu.

Wyróżnienie w kategorii raport zintegrowany: ING Bank Śląski – za sposób przedstawienia oddziaływań firmy w zakresie kwestii społecznych i środowiskowych, koncentrację na istotnych wpływach kluczowych dla branży, w tym m.in. ujęcia ESG przy szacowaniu ryzyka kredytowego oraz zarządzania ładem organizacyjnym i compliance, a także widoczne w raporcie zaangażowanie wszystkich szczebli organizacji, dokładność, przedstawianie konkretnych rezultatów i statusu realizacji strategii w postaci KPI.

Wyróżnienie w kategorii debiut: LPP – za interesujące przedstawienie modelu biznesowego i sposobu funkcjonowania łańcucha wartości firmy, a także odważne podjęcie trudnego tematu odpowiedzialności w łańcuchu dostaw, w rzetelny sposób pokazując narzędzia kontroli przyjętych zasad, wskaźniki dotyczące przeprowadzonych audytów oraz za wartość edukacyjną dla rynku i interesariuszy.

Wyróżnienie w kategorii debiut: MPWiK SA we Wrocławiu – za kształtowanie trendu sprawozdawczości niefinansowej w sektorze publicznym w oparciu o międzynarodowe wytyczne GRI, pierwszy raport w sektorze wodno-kanalizacyjnym.

Nagroda Ministra Inwestycji i Rozwoju: Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka „Podaj Dalej”

Nagroda Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: Orange Polska

Nagroda główna jury dziennikarskiego: Kompania Piwowarska – za konsekwencję oraz przygotowanie raportu kompleksowego, pokazującego wpływ firmy na polską gospodarkę.

Wyróżnienie jury dziennikarskiego: Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka – za najlepszy debiut, a w szczególności za przejrzystą formę w prezentacji obszarów oddziaływania.

Nagroda za najlepszy raport organizacji pozabiznesowej: Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka „Podaj Dalej” – za konsekwentne utrzymanie wysokiego standardu raportowania organizacji pozarządowej w połączeniu z warstwą edukacyjną.

Nagroda internautów: Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa

Konkurs Raporty Społeczne odbywa się od 2007 r. Jego organizatorami są Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firma Deloitte.

MyCompany Polska 05/2019
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?

Czy przenieść firmę za granicę

Dobre auto na niskie raty