CSR

Orange Polska i Cyfrowy Polsat z najlepszymi raportami

Fot. Materiały prasowe

Eksperci, dziennikarze i internauci ocenili raporty oraz sprawozdania przedstawiające informacje niefinansowe firm i organizacji, zgłoszone do Konkursu Raporty Społeczne. W głównych kategoriach zwyciężyły publikacje Orange Polska i Cyfrowy Polsat.

Co roku rośnie liczba raportów i sprawozdań zgłaszanych do Konkursu Raporty Społeczne. W 12. edycji wydarzenia wzięło udział 49 publikacji – raportów z zakresu społecznej odpowiedzialności/zrównoważonego rozwoju, raportów zintegrowanych oraz sprawozdań na temat informacji niefinansowych. Publikacje zostały ocenione przez jury złożone ze specjalistów z dziedziny ekonomii, ochrony środowiska, spraw społecznych oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Poniżej lista laureatów w poszczególnych kategoriach:

Nagroda główna za raport zintegrowany: Orange Polska – za przedstawienie podejścia do zarządzania i biznesu w sposób integrujący perspektywę finansową i ESG; kompleksowe pokazanie ryzyk; rzetelny, dokładny i wiarygodny raport, pokazujący zarówno mocne, jak i słabsze strony organizacji, poddany zewnętrznej weryfikacji.

Nagroda główna za raport społeczny: Cyfrowy Polsat – za opracowanie raportu w sposób kompletny, wiarygodny i przystępny. Debiut, którego wysoka jakość stawia raport w gronie liderów tej kategorii konkursu.

Wyróżnienie w kategorii raport zintegrowany: ING Bank Śląski – za sposób przedstawienia oddziaływań firmy w zakresie kwestii społecznych i środowiskowych, koncentrację na istotnych wpływach kluczowych dla branży, w tym m.in. ujęcia ESG przy szacowaniu ryzyka kredytowego oraz zarządzania ładem organizacyjnym i compliance, a także widoczne w raporcie zaangażowanie wszystkich szczebli organizacji, dokładność, przedstawianie konkretnych rezultatów i statusu realizacji strategii w postaci KPI.

Wyróżnienie w kategorii debiut: LPP – za interesujące przedstawienie modelu biznesowego i sposobu funkcjonowania łańcucha wartości firmy, a także odważne podjęcie trudnego tematu odpowiedzialności w łańcuchu dostaw, w rzetelny sposób pokazując narzędzia kontroli przyjętych zasad, wskaźniki dotyczące przeprowadzonych audytów oraz za wartość edukacyjną dla rynku i interesariuszy.

Wyróżnienie w kategorii debiut: MPWiK SA we Wrocławiu – za kształtowanie trendu sprawozdawczości niefinansowej w sektorze publicznym w oparciu o międzynarodowe wytyczne GRI, pierwszy raport w sektorze wodno-kanalizacyjnym.

Nagroda Ministra Inwestycji i Rozwoju: Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka „Podaj Dalej”

Nagroda Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: Orange Polska

Nagroda główna jury dziennikarskiego: Kompania Piwowarska – za konsekwencję oraz przygotowanie raportu kompleksowego, pokazującego wpływ firmy na polską gospodarkę.

Wyróżnienie jury dziennikarskiego: Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka – za najlepszy debiut, a w szczególności za przejrzystą formę w prezentacji obszarów oddziaływania.

Nagroda za najlepszy raport organizacji pozabiznesowej: Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka „Podaj Dalej” – za konsekwentne utrzymanie wysokiego standardu raportowania organizacji pozarządowej w połączeniu z warstwą edukacyjną.

Nagroda internautów: Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa

Konkurs Raporty Społeczne odbywa się od 2007 r. Jego organizatorami są Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firma Deloitte.

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]