Wydarzenia

IV Kongres Bankowości Korporacyjnej i Finansowania Przedsiębiorstw

Fot. Shutterstock

16–17 października w Centrum Giełdowym w Warszawie odbędzie się czwarta edycja Kongresu Bankowości Korporacyjnej i Finansowania Przedsiębiorstw, będącego inicjatywą Europejskiego Kongresu Finansowego.

Wydarzenie koncentruje się na dyskusji o wspieraniu i finansowaniu przedsiębiorstw przez prywatne i publiczne instytucje finansowe i rozwojowe, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań stawianych rynkowi finansowemu przez przedsiębiorców. Kongres został objęty patronatem Polskiego Funduszu Rozwoju, a współorganizatorami wydarzenia są Gdańska Akademia Bankowa, Bank Pekao SA oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wśród tematów tegorocznego kongresu znajdą się:

- Mapa wyzwań dla przedsiębiorców w perspektywie średnio- i długoterminowej – internacjonalizacja, zmiany na rynku pracy, automatyzacja, innowacje i nowe technologie.

- Ekspansja zagraniczna polskich firm i wsparcie eksportu – wsparcie oferowane przez sektor finansowy, rola państwa w internacjonalizacji gospodarki.

- Ekspansja zagraniczna polskich banków – czy jest potrzebna polskim firmom wychodzącym na rynki zagraniczne? Jak bankowość cyfrowa wpłynie na model ekspansji?

- Centralny Port Komunikacyjny – jak zwiększyć atrakcyjność i zmniejszyć ryzyko inwestycyjne dużych projektów infrastrukturalnych dla kapitału prywatnego?

- Strategiczne aspekty sukcesji w przedsiębiorstwach – wyzwania dla firm rodzinnych na różnym etapie ich rozwoju, finansowanie wzrostu przedsiębiorstwa z firmy rodzinnej do korporacji.

- Finansowanie sektora nowych technologii – banki komercyjne na rynku finansowania nowych technologii, dostępne źródła finansowania dla sektora nowych technologii na różnych etapach rozwoju firmy.

- Perspektywy polskiego rynku obligacji korporacyjnych – wiarygodność a płynność na rynku obligacji korporacyjnych.

- Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego a finansowanie przedsiębiorstw – jak skonstruować zachęty podatkowe dla inwestorów i emitentów? Co może przyciągnąć zagranicznych graczy z wybranych sektorów? Jak zwiększyć rolę rynku długu na polskim rynku kapitałowym?

- Cyfryzacja w bankowości korporacyjnej – czy cyfryzacja zmieni charakter relacji z klientem korporacyjnym? Pierwsze doświadczenia po wprowadzeniu PSD2, wykorzystywanie sztucznej inteligencji w bankowości.

Więcej informacji: www.cbc.projektekf.pl.

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?

Dobre auto na niskie raty