Rynek pracy

Trendy w rekrutacji w sektorze finansowym

Fot. Shutterstock

Sektor bankowy, podobnie jak inne branże, zmaga się dziś z niedoborem specjalistów i talentów. Jakich kandydatów potrzebuje dzisiaj rynek?

Szczególnie poszukiwani są doświadczeni doradcy klienta – obsługujący zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych. Na portalach licznie pojawiają się ogłoszenia skierowane do kandydatów z doświadczeniem w sprzedaży produktów finansowych. Wyzwaniem dla wewnętrznych działów rekrutacji okazuje się znalezienie kandydata z sukcesami w budowaniu długookresowych relacji z klientem. Coraz większym atutem jest znajomość języka angielskiego, która pozwala na obsługę częściej pojawiających się dzisiaj klientów niepolskojęzycznych.

Poszukiwani są specjaliści pracujący w obszarze ryzyka, które ma szczególne znaczenie w branży finansowej. Kryzys, który miał miejsce w 2008 r., wymusił większą ostrożność sektora i tym samym podniósł atrakcyjność takich zawodów jak analityk ryzyka. Jednocześnie poszukiwanymi specjalistami stali się product managerowie, którzy potrafią zaproponować rozwiązania łączące atrakcyjność produktu z bezpieczeństwem. Wyzwaniem, które stoi przed nimi, jest również dostarczenie produktów możliwe jak najszybciej dostępnych. To z kolei wymusza nowe rozwiązania w zakresie optymalizacji i digitalizacji procesów. Dlatego, podobnie jak w przypadku zakupów innej kategorii, klienci oczekują, że nabycie produktów finansowych będzie możliwe za pośrednictwem komputera lub telefonu komórkowego.

Czołowe banki poszukują zatem specjalistów mających doświadczenie w zakresie usprawniania procesów sprzedaży i obsługi klienta. Automatyzacja sektora bankowego oznacza bardzo dynamiczny rozwój i coraz większą potrzebę niwelowania luki kadrowej w obszarze IT. Digitalizacja branży finansowej skutkuje wzrostem liczby ofert dla programistów, specjalistów ds. IT i cyberbezpieczeństwa. Zwiększone zapotrzebowanie na specjalistów w obszarze IT jest też pochodną coraz szerszego zastosowania Big Data, nowych regulacji (RODO) oraz automatyzacji niektórych procesów.

Niezależnie od poziomu stanowiska i charakteru wykonywanej pracy pracodawcy zwracają uwagę, że kluczowe znaczenie mają dla nich kompetencje miękkie kandydatów. Za szczególnie ważne uznaje się umiejętność pracy w grupie, elastyczność w działaniu oraz zdolności komunikacyjne. Współczesne wyzwania biznesowe wymagają od pracowników sektora bankowego współpracy na różnych poziomach organizacji, co sprawia, że atrakcyjni stają się kandydaci z rozwiniętymi umiejętnościami interpersonalnymi.

Najnowszy raport na temat planowanych rekrutacji w sektorze finansowym w 2019 r. dostępny jest na stronie: https://bigram.pl/raport-finansowy/.

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

25 najlepszych polskich startupów

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?