Wydarzenia

Forum Ekonomiczne w Krynicy: Czy koniec silników spalinowych jest przesądzony?

Fot. Shutterstock

Według corocznego globalnego badania KPMG najważniejszym trendem na rynku motoryzacyjnym do 2025 r. będą samochody elektryczne oparte na ogniwach paliwowych.

Podczas zorganizowanego w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy panelu „Elektromobilność, gaz, wodór – jak w praktyce wygląda zastosowanie alternatywnych źródeł napędów pojazdów i czy na pewno koniec silników spalinowych jest przesądzony” eksperci rozważali m.in. punkt widzenia rodzimych użytkowników „zielonych” pojazdów, szczególnie flotowych, odpowiadających u nas za większość zakupów nowych samochodów. Wskazywano m.in. na bariery, jak wysokie ceny aut elektrycznych i słabo rozwinięta, związana z nimi infrastruktura. Nic dziwnego, że aż 77 proc. menedżerów branży motoryzacyjnej uważa, że silniki spalinowe jeszcze długo będą miały u nas dużo większe znaczenie niż elektryczne.

Eksperci podkreślali też, że choć koszty eksploatacji pojazdów z napędem alternatywnym są niższe, nie równoważy to ich dużo wyższej ceny. Stąd pytanie o skalę zaangażowania państwa w zachęcanie Polaków do ich nabywania. W pierwszych dwóch kwartałach 2018 r. zarejestrowano u nas 672 auta elektryczne, a np. w Niemczech 30 tys. Pod koniec pierwszego półrocza było też w naszym kraju jedynie 110 szybkich ładowarek dla takich aut, 23 stacje ładowania CNG i LNG i żadnej stacji ładowania FCEV.

Co prawda, zainteresowaniu wozami z alternatywnymi napędem powinno w Polsce sprzyjać wprowadzenie w tym roku zwolnienia z akcyzy nabycia samochodów elektrycznych czy też zerowej stawki akcyzy na CNG i LNG. Jednak te przepisy musi jeszcze zaakceptować Komisja Europejska.

Nr 3 (42) MARZEC 2019
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?

Dobre auto na niskie raty

Czy przenieść firmę za granicę