Wydarzenia

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur

Fot. Materiały prasowe

Wymiana doświadczeń, inspiracji i skutecznej promocji – przed nami VIII edycja Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Wydarzenie odbędzie się 13–14 września na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Partęczyny”.

– Od początku ideą festiwalu jest budowa platformy wymiany doświadczeń między specjalistami zajmującymi się promocją regionu a przedstawicielami otoczenia biznesu, m.in. przedstawicielami stref ekonomicznych czy parków technologicznych – mówi marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin. – Celem festiwalu jest edukowanie, inspirowanie oraz propagowanie efektywnych rozwiązań związanych ze skutecznym pozyskiwaniem inwestycji, zrozumieniem potrzeb przedsiębiorców, budowaniem dobrego klimatu inwestycyjnego – dodaje.

Adresatami festiwalu są władze samorządowe z Warmii i Mazur, pracownicy komórek ds. promocji, rozwoju, inwestycji gospodarczych, przedstawiciele instytucji podległych samorządowi, instytucji regionalnych i lokalnych zajmujący się promocją oraz przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu. W wydarzeniu wezmą udział eksperci i prelegenci z dziedziny promocji miejsc, ekonomii, obsługi i pozyskiwania inwestorów oraz przedsiębiorcy.

W pierwszym dniu (13 września) zaplanowano prelekcje, prezentacje dobrych praktyk, wizytę studyjną w gminie Kurzętnik oraz panel dyskusyjny z udziałem przedsiębiorców. Panel poświęcony zostanie zagadnieniom związanym ze zmianami w obsłudze inwestorów, w kontekście ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Drugiego dnia (14 września) zaplanowane są warsztaty kompetencyjne, podczas których uczestnicy zdobędą cenną wiedzę w zakresie promocji w social mediach (m.in. jak stworzyć i prowadzić profil idealny, jak zdobyć i wykorzystać potencjał influencerów) oraz nauczą się, jak opracować strategię marketingową oraz jak skutecznie pozyskać turystów i inwestorów.

Podczas festiwalu nastąpi rozstrzygniecie konkursu na najlepsze projekty promocyjne jednostek samorządu terytorialnego „PRO Warmia i Mazury 2018” (ogłoszenie wyników odbędzie się 13 września podczas gali w restauracji Leśna Partęczyny w Tereszewie nad jeziorem Wielkie Partęczyny). Główną ideą plebiscytu jest podnoszenie standardów działań marketingowych z zakresu promocji gospodarczej, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje z województwa warmińsko-mazurskiego. Organizatorzy chcą upowszechniać najlepsze przykłady i dobre praktyki komunikacji marketingowej, zorientowanej na dynamizację rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego, prezentować najlepsze projekty marketingowe, realizowane na rzecz wzrostu atrakcyjności turystycznej i gospodarczej Warmii i Mazur oraz poprawy wizerunku regionu.

Konkurs obejmuje dwie kategorie: promocję ogólną – to działania promocyjne na rzecz wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu, projekty promujące wydarzenia sportowe, aktywny wypoczynek czy inicjatywy kulturalne, realizowane przez społeczność lokalną oraz promocję gospodarczą – to działania promocyjne na rzecz wzrostu atrakcyjności gospodarczej gminy/miasta, w tym działania i projekty promocyjne mające na celu przyciągnięcie inwestycji.

Uczestnikami konkursu są gminy i powiaty z terenu województwa warmińsko-mazurskiego oraz instytucje otoczenia biznesu i naukowe, działające w województwie warmińsko-mazurskim, wśród nich m.in.: inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne, specjalne strefy ekonomiczne, agencje rozwoju regionalnego, izby i centra gospodarcze, biura obsługi inwestorów, uczelnie wyższe, instytuty naukowe, klastry. Zgłaszane projekty mogły być również realizowane w partnerstwie (np. z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi czy mediami).

Organizatorami VIII Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 2018 są samorząd województwa warmińsko-mazurskiego oraz gmina Kurzętnik. Więcej informacji na stronie www.festiwalpromocji.pl.

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]