Raport: Finansowanie firm

Faktoring ratunkiem dla płynności firm

Fot. Materiały prasowe

Polskie firmy na co dzień borykają się z problemami płynnościowymi. Kupujący oczekują odroczonych terminów płatności, dostawcy chcą uzyskać swoją należność w relatywnie krótkim czasie. Brak płatności w terminie lub zgoda na udzielenie kredytu kupieckiego, na który de facto przedsiębiorca nie jest w stanie sobie pozwolić, stają się początkiem jego problemów płynnościowych. Taka sytuacja dotyka zwłaszcza firmy, które są w fazie intensywnego wzrostu, zdobywają rynek i zaufanie odbiorców, następnie zwiększają sprzedaż i w pewnym momencie dochodzą do stanu, w którym brakuje im środków na finansowanie dalszego rozwoju. Zbyt mały majątek nie pozwala na skorzystanie z kolejnego kredytu, a rynek nie przyjmie propozycji skrócenia terminów płatności.

Miejsce na ofertę faktoringu tworzy się właśnie tam, gdzie wystawiane są faktury z odroczonym terminem płatności i nie ma zabezpieczeń. Dotychczas tylko nieliczni faktorzy proponowali swoje usługi małym i mikroprzedsiębiorstwom. Potencjał rynku wykorzystują więc FinTechy, które rosną jak grzyby po deszczu i oferują przedsiębiorcom finansowanie na bazie faktur. Oferta ta to pożyczki, których wysokość powiązana jest z kwotą faktury, natomiast okres finansowania jest z góry określony i niezależny od terminu płatności faktury. Wartością dodaną tych rozwiązań jest czas, w jakim przedsiębiorca może uzyskać finansowanie i prostota jego uzyskania. Konsekwencją prostoty i ograniczenia wymagań formalnych jest cena, jaką za tę łatwość trzeba zapłacić FinTechowi, często równa dwu- lub trzykrotności ceny, którą przedsiębiorca zapłaciłby tradycyjnemu faktorowi.

Alior Bank, odpowiadając na potrzeby rynku, wdrożył w ubiegłym roku uproszczony sposób wnioskowania o faktoring dla mikrofirm. W bieżącym roku planuje rozszerzyć tę ofertę o małe firmy. Klasyczny faktoring to konieczność wnioskowania o limit, przedstawiania danych finansowych czy też ustalania z faktorem listy kontrahentów, ale po wyznaczeniu ram współpracy w umowie faktoringu i po jej podpisaniu usługa faktoringu staje się prosta w obsłudze oraz bardzo przyjazna dla użytkownika. Przede wszystkim dlatego, że umożliwia zamianę należności na gotówkę niedługo po wystawieniu faktury, skracając w ten sposób czas oczekiwania na środki. Wypłata środków (zaliczki) jest realizowana w pełni automatycznie, bez konieczności prezentowania jakichkolwiek dokumentów w wersji papierowej. Usługa jest też dostępna z poziomu bankowości internetowej, zatem zgłoszenie faktur do finansowania nie wymaga ani udawania się do banku, ani nawet odrębnego logowania. Po podpisaniu umowy faktoringu proces time-to-money jest naprawdę krótki i może wynosić jedynie kilka minut.

Dodatkowym atutem faktoringu oferowanego przez Alior Bank są raporty, które pozwalają śledzić terminowość płatności kontrahentów oraz konkretne koszty, jakie ponosi faktorant z tytułu finansowania każdej faktury. Jest to niewątpliwa korzyść i przewaga faktoringu nad finansowaniem kredytowym. Przedsiębiorca korzystający z faktoringu w prosty sposób uzyskuje wiedzę o tym, ile kosztuje go współpraca z każdym kontrahentem przedstawionym do faktoringu. Ta wiedza pozwala klientom Alior Banku podjąć indywidualne decyzje dotyczące polityki cenowej wobec kontrahentów.

Alior Bank w ramach oferty faktoringu dla mikroprzedsiębiorstw przyjmuje do finansowania faktury, w których kredyt kupiecki nie przekracza 90 dni. Do skorzystania z oferty Alior Banku powinna zachęcić klientów przede wszystkim cena porównywalna z kosztem kredytu, a także wspomniane powyżej: brak dodatkowych zabezpieczeń, szybki dostęp do środków i łatwość wnioskowania o finansowanie faktur.

Korzystanie z faktoringu ma dla klientów jeszcze jedną zaletę. Bank nie pyta, na co faktorant wykorzysta środki otrzymane z tytułu zbycia wierzytelności handlowej – w tym zakresie ma on pełną dowolność. W przypadku kredytu, poza kredytem w rachunku bieżącym, ten cel jest jasno określony.

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?