Gospodarka

Dobre wyniki branży leasingowej

Fot. Shutterstock

W I połowie 2018 r. branża leasingowa sfinansowała inwestycje polskich firm o łącznej wartości 38,9 mld zł, przy 19,7-procentowej dynamice rynku rok do roku. Rośnie też udział firm leasingowych w finansowaniu inwestycji.

„Branża leasingowa ma coraz większy wpływ na tworzenie PKB w Polsce. Relacja wartości inwestycji współfinansowanych przez sektor leasingowy do łącznego PKB w Polsce była na koniec 2017 r. na znacznie wyższym poziomie niż w pozostałych krajach europejskich. Nasze prognozy mówią o wzroście tego wskaźnika z 3,4 do blisko 4 proc. na koniec tego roku” – powiedział Andrzej Krzemiński, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu.

Na koniec czerwca 2018 r. łączna wartość aktywnego portfela branży leasingowej wyniosła 136,8 mld zł, osiągając 25-procentową dynamikę wzrostu w ciągu ostatniego roku. Firmy leasingowe udzielają finansowania w postaci leasingu i pożyczki inwestycyjnej, jednak to leasing stanowi główny instrument finansowy oferowany przez branżę.

Klienci firm leasingowych, w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku, najczęściej finansowali pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 tony (45,6-procentowy udział w strukturze rynku). Na drugim miejscu znalazły się środki transportu ciężkiego (26,6 proc.) oraz maszyny i inne urządzenia, w tym IT (26,5 proc.). Pozostałe transakcje dotyczyły nieruchomości (0,7 proc.) oraz finansowania innych aktywów (0,5 proc.).

Szacunki Związku Polskiego Leasingu pokazują, że największą, bo liczącą ok. 71,6 proc., grupę korzystających z leasingu stanowią klienci o obrotach do 20 mln zł. Do tej grupy zaliczane są mikro i małe firmy. 28 proc. stanowią klienci o obrotach powyżej 20 mln zł, a klienci indywidualni – 0,4 proc. Finansowanie sektora publicznego pozostaje marginalne.

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]