Gospodarka

Dobre wyniki branży leasingowej

Fot. Shutterstock

W I połowie 2018 r. branża leasingowa sfinansowała inwestycje polskich firm o łącznej wartości 38,9 mld zł, przy 19,7-procentowej dynamice rynku rok do roku. Rośnie też udział firm leasingowych w finansowaniu inwestycji.

„Branża leasingowa ma coraz większy wpływ na tworzenie PKB w Polsce. Relacja wartości inwestycji współfinansowanych przez sektor leasingowy do łącznego PKB w Polsce była na koniec 2017 r. na znacznie wyższym poziomie niż w pozostałych krajach europejskich. Nasze prognozy mówią o wzroście tego wskaźnika z 3,4 do blisko 4 proc. na koniec tego roku” – powiedział Andrzej Krzemiński, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu.

Na koniec czerwca 2018 r. łączna wartość aktywnego portfela branży leasingowej wyniosła 136,8 mld zł, osiągając 25-procentową dynamikę wzrostu w ciągu ostatniego roku. Firmy leasingowe udzielają finansowania w postaci leasingu i pożyczki inwestycyjnej, jednak to leasing stanowi główny instrument finansowy oferowany przez branżę.

Klienci firm leasingowych, w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku, najczęściej finansowali pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 tony (45,6-procentowy udział w strukturze rynku). Na drugim miejscu znalazły się środki transportu ciężkiego (26,6 proc.) oraz maszyny i inne urządzenia, w tym IT (26,5 proc.). Pozostałe transakcje dotyczyły nieruchomości (0,7 proc.) oraz finansowania innych aktywów (0,5 proc.).

Szacunki Związku Polskiego Leasingu pokazują, że największą, bo liczącą ok. 71,6 proc., grupę korzystających z leasingu stanowią klienci o obrotach do 20 mln zł. Do tej grupy zaliczane są mikro i małe firmy. 28 proc. stanowią klienci o obrotach powyżej 20 mln zł, a klienci indywidualni – 0,4 proc. Finansowanie sektora publicznego pozostaje marginalne.

Nr 3 (42) MARZEC 2019
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?

Dobre auto na niskie raty

Czy przenieść firmę za granicę