CSR

CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej

Fot. Shutterstock

Raport opublikowany przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą (CCIFP) wyraźnie pokazuje, że istnieje konieczność promocji idei CSR i korzyści, w tym również finansowych, dla przedsiębiorców, a także pracowników, klientów, dostawców i społeczności lokalnych. Główne powody zaangażowania firm w działania CSR to chęć wzmocnienia pozytywnego wizerunku oraz konieczność wdrażania globalnej strategii organizacji w tym obszarze.

„Nasz tegoroczny raport na temat społecznej odpowiedzialności biznesu pokazuje, jakie działania podejmowane są w firmach zrzeszonych w CCIFP, jakie są motywacje do wdrożenia strategii CSR, jakie budżety są przeznaczane na ich realizację, a także kto jest beneficjentem prowadzonych projektów. Wyniki pokazują, że działania CSR są ważne dla większości firm. Uzyskane dane są zbieżne z tymi z lat ubiegłych. Może to wskazywać na wciąż niewielkie zmiany w podejściu do działań CSR w organizacjach działających na terenie Polski” – powiedziała Monika Constant, dyrektor generalna CCIFP.

Czynnik, który najbardziej wpływa na rozwój CSR w Polsce, to dzielenie się dobrymi praktykami dużych przedsiębiorstw, które posiadają doświadczenie w tej dziedzinie – tak uważa 54 proc. ankietowanych. Z drugiej strony przedsiębiorcy rozwijają strategie CSR w swoich organizacjach pod wpływem oczekiwań ze strony pracowników, klientów, dostawców i społeczności lokalnych – jest to motywacja dla 51 proc. firm. 46 proc. respondentów wskazuje również na konieczność dostosowania się do wymogów europejskich.

Rozwój CSR, według 56 proc. przedsiębiorców, powstrzymuje brak wystarczającej wiedzy, a także brak środków finansowych na działania w tym obszarze – tak uważa 48 proc. respondentów. Niechęć do wdrażania działań CSR wśród zarządów i dyrekcji zauważa 37 proc. ankietowanych. Głównym powodem takiej postawy, według co trzeciego badanego, jest brak przekonania o skuteczności działań CSR.

Powodem zaangażowania w CSR jest dla 67 proc. badanych przedsiębiorców wzmocnienie pozytywnego wizerunku organizacji. Co drugi respondent uważa, że jego firma wdraża strategię CSR z powodu odgórnej polityki na poziomie międzynarodowym. Z drugiej strony, w 38 proc. organizacji jest świadomość korzyści z prowadzenia firmy zgodnie z zasadami CSR. Przedsiębiorcy zauważają również, że działania CSR wpływają na zwiększenie zaufania wśród pracowników – tak uważa 35 proc., a także wśród klientów (32 proc.).

Publikacji raportu „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej” towarzyszyła informacja na temat wyników ankiety Havas Media „Świadomość konsumentów oraz ich oczekiwania w zakresie działań CSR w Polsce”. Jej wyniki pokazują, że konsumenci oczekują od firm, że będą społecznie odpowiedzialne – 69 proc. uważa, że firmy powinny walczyć z niesprawiedliwością społeczną, 68 proc. oczekuje od marek, które kupują, aby odgrywały większą rolą w rozwiązywaniu problemów społecznych, 65 proc. oczekuje zaangażowania w rozwój lokalnych społeczności. Ponad połowa respondentów (58 proc.) unika kupowania produktów firm, które mają negatywny wpływ na społeczeństwo lub środowisko. Konsumenci są świadomi tego, że poprzez swoje decyzje zakupowe mogą realnie wpływać na zmiany na świecie – tego zdania jest 32 proc. z nich.

Badanie „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej” zostało przeprowadzone już po raz trzeci. Tegoroczną ankietę, która zawierała ponad 30 pytań, wypełniły 63 przedsiębiorstwa zrzeszone w CCIFP. Ponad połowa z nich (52 proc.) to duże firmy, które zatrudniają powyżej 250 pracowników. Respondenci to głównie prezesi, najwyższa kadra zarządzająca, a także osoby odpowiedzialne za prowadzenie działań CSR.

Pełna wersja badania jest dostępna do bezpłatnego pobrania, w wersji polskiej i francuskiej, na stronie www.ccifp.pl.

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]