Prawo i podatki

Najnowsze zmiany w przepisach gospodarczych – lipiec–sierpień 2018

Fot. Shutterstock

Co nowego w prawie? Czego możemy się spodziewać  w najbliższym czasie? Kontynuujemy nasz cykl z informacjami  najistotniejszymi z punktu widzenia przedsiębiorcy. 

Nowe regulacje dla przedsiębiorców turystycznych

Wejdą one w życie 1 lipca. Mają na celu ujednolicenie przepisów obowiązujących w całej UE. Ustawa wprowadza m.in. nowe pojęcia i definiuje na nowo już istniejące w obiegu prawnym (np. usługa turystyczna, impreza turystyczna, przedsiębiorca turystyczny). 

Oto niektóre zmiany: 

1. Działalność w zakresie usług turystycznych wymaga uzyskania wpisu do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych. 

2. Wśród obowiązków, jakim podlegają organizatorzy turystyki, przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, a także agenci turystyczni, są m.in. posiadanie zabezpieczenia na wypadek niewypłacalności, prowadzenie wykazu umów zawartych z podróżnymi czy należyte realizowanie wobec nich obowiązków informacyjnych. 

3. Odpowiedzialność za wykonanie usług objętych umową, bez względu na to, czy będą one wykonane przez organizatora, czy przez innych dostawców usług turystycznych, ponosi organizator turystyki. 

4. Uregulowano obowiązek udzielenia przez organizatora turystyki pomocy podróżnemu w trudnej sytuacji oraz wymieniono roszczenia przysługujące podróżnemu, organizatorowi turystyki i innym podmiotom w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

 

Pełna wersja artykułu jest dostępna dla subskrybentów. Aby uzyskać dostęp do artykułu należy się zarejestrować/zalogować a potem zakupić subskrypcje. Zobacz Cennik treści i serwisów płatnych.

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]