Finanse

62 proc. firm z sektora MSP finansuje rozwój ze środków własnych

Fot. Shutterstock

Podstawowym sposobem inwestowania przedsiębiorstw jest wciąż wykorzystanie środków własnych – wynika z opublikowanego przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) raportu dotyczącego finansowania biznesu w Polsce. To głównie oszczędności z zysków osiągniętych w latach poprzednich i aktualnie wygospodarowane środki.

Stosunkowo niewielką, choć rosnącą rolę w finansowaniu firm odgrywają źródła zewnętrzne: środki zwrotne i bezzwrotne. Wśród tych ostatnich na szczególną uwagę zasługują pieniądze z funduszy celowych Unii Europejskiej. Jak jednak wynika z raportu, tylko nieduży odsetek przedsiębiorców uważa, że stosunkowo łatwo można je pozyskać. Aż 43 proc. jest zdania, że procedura ubiegania się o nie jest stanowczo zbyt skomplikowana. A wśród przedsiębiorców, którzy dofinansowania nie otrzymali, chociaż się o nie ubiegali, niezadowolonych z procedur jest aż 72 proc.

Istotną, chociaż jeszcze w niewielkim stopniu wykorzystywaną możliwością finansowania rozwoju oraz inwestycji są kredyty bankowe. Przegląd ofert kredytowych poszczególnych banków wskazuje, że jest ona bogata i zróżnicowana. Wygląda jednak na to, ze przedsiębiorcy wciąż z dużą ostrożnością podchodzą do zaciągania poważnych zobowiązań.

Coraz większą popularnością wśród przedsiębiorców cieszą się różne formy leasingu. W 2017 r. firmy leasingowe sfinansowały aktywa o wartości 67,8 mld zł, z tego aż 71 proc. podmiotów, które z nich skorzystały, stanowiły firmy mikro i małe. Większość finansowanych aktywów stanowiły pojazdy, transport ciężki oraz maszyny i urządzenia.

Stopniowo rośnie również popularność faktoringu, chociaż w ubiegłym roku skorzystało z niego jedynie 14 proc. przedsiębiorców z branży MSP. Ma on tę zaletę, że pozwala rozwiązać jeden z głównych problemów przy prowadzeniu działalności, a mianowicie likwiduje zatory płatnicze, z którymi boryka się aż 81 proc. mikro, małych i średnich firm. W 2017 r. firmy faktoringowe wykupiły wierzytelności na ogólną kwotę 185 mld zł.

Nr 2 (41) LUTY 2019
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?

Dobre auto na niskie raty

Czy przenieść firmę za granicę