Przemysł

MSP i krakowskie uczelnie powołały spółkę technologiczną

fot. MSP

Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki to nowa spółka Skarbu Państwa i krakowskich uczelni wyższych. Andrzej Czerwiński, minister Skarb Państwa oraz rektorzy Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu Rolniczego podpisali jej akt założycielski. Celem spółki jest zrealizowanie parku technologicznego pod nazwą „Krk nh2” na terenach wokół krakowskiej huty.

- Wraz z trzema krakowskimi wyższymi uczelniami powołaliśmy spółkę, która ma na celu zachęcanie inwestorów do lokowania w pobliżu Nowej Huty swoich laboratoriów badawczych, centrów wdrożeniowych i kompetencyjnych.  Skarb Państwa  wniósł do niej  nieruchomości, na których powstaną laboratoria i ośrodki badawcze. Liczę, że współpraca przedsiębiorców i krakowskich uczelni zaowocuje wzrostem liczby wdrażanych do gospodarki rozwiązań innowacyjnych oraz wzmocnieniem konkurencyjności całego polskiego przemysłu – powiedział Andrzej Czerwiński, minister Skarbu Państwa.

Utworzenie spółki  ma na celu  m.in. zapewnienie warunków dla wielowymiarowej i wieloaspektowej współpracy uczelni ze środowiskiem przedsiębiorców  i administracją w ramach projektów innowacyjnych i  realizacji transferu myśli technologicznej. Ponadto dążyć ona będzie do wprowadzenie modelowych rozwiązań w zakresie infrastruktury inteligentnego miasta,  stworzenia przestrzeni przyjaznej mieszkańcom i użytkownikom, rewitalizacji najcenniejszych budynków poprzemysłowych wraz z otoczeniem.Spółka ma także  przyczynić się do stworzenia nowych miejsc pracy.

Powołanie spółki jest realizacją porozumienia z sierpnia 2015 r. zawartego przez ministra Andrzeja Czerwińskiego, przedstawicieli uczelni krakowskich oraz wojewody małopolskiego.

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]