Gospodarka

ZPP ze statusem organizacji reprezentatywnej

Fot. Shutterstock

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie uzyskał status organizacji reprezentatywnej i jest gotowy przystąpić do Rady Dialogu Społecznego.

– To dla nas niezwykle budująca informacja. Od początku bowiem uzyskanie statusu organizacji reprezentatywnej było jednym z naszych głównych celów. Pozwoli to ZPP czynnie uczestniczyć w dialogu społecznym, a zatem umożliwi skuteczniejsze realizowanie statutowych zadań związku w zakresie podejmowania wysiłków na rzecz zapewnienia warunków rozwoju gospodarczego Polski oraz zwiększenia konkurencyjności gospodarczej – komentuje prezes ZPP Cezary Kaźmierczak.

ZPP aktualnie zrzesza 51 815 firm, które zatrudniają ponad 522 tys. pracowników. W obrębie jego struktur działa 14 organizacji lokalnych i 16 organizacji branżowych.

Podstawowym obowiązkiem związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec organów władzy i administracji rządowej, organów samorządu terytorialnego oraz wobec związków zawodowych. Ponadto ZPP, od początku swojego istnienia, jest skoncentrowany na kwestiach istotnych dla polskich przedsiębiorców, m.in. na uproszczeniu systemu podatkowego, ograniczeniu obowiązków biurokratycznych oraz likwidacji barier inwestycyjnych.

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Czy przenieść firmę za granicę

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?

Dobre auto na niskie raty