Prawo i podatki

Mediacjeeizby.pl – nowa platforma ODR na polskim rynku

Fot. Shutterstock

Po co się spierać, kiedy można rozmawiać? Sądowe rozwiązywanie konfliktów jest zarówno kosztowne, jak i czasochłonne. A do tego szczególnie dotkliwe, kiedy sprawa dotyczy internetowych sporów z kontrahentami e-commerce lub firmami działającymi online i często nie wiadomo, który sąd jest odpowiedni do skierowania sprawy ze względu na swoją właściwość miejscową.

W opinii Izby Gospodarki Elektronicznej najbardziej efektywnym sposobem na wyjście z kryzysowej sytuacji stron uwikłanych w spór oraz znalezienia rozwiązania satysfakcjonującego dla wszystkich jest mediacja. E-Izba została wpisana przez UOKiK na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów.

Uruchomiono platformę Mediacjeeizby.pl, która powstała z myślą o pomocy przedsiębiorcom oraz konsumentom w rozwiązywaniu potencjalnych sporów, z którymi już sobie nie radzą na drodze bezpośredniej komunikacji, a co do których za ostateczność uznają rozwiązywanie ich na drodze sądowej.

Z platformy ODR mogą korzystać zarówno konsumenci mieszkający w krajach Unii Europejskiej, jak i przedsiębiorcy z siedzibą w UE, którzy zawierają krajowe oraz transgraniczne transakcje internetowe. Platforma jest prowadzona w języku polskim.

– Zadaniem mediatora jest ustalenie tego, co się między stronami wydarzyło i na czym polega problem. Mediator nie narzuca żadnego rozwiązania, powinno być ono wypracowane przez strony. Mediatora obowiązuje poufność – wskazuje mecenas Robert Sowiński, partner w Kancelarii Sowiński i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych i Doradcy Podatkowego, który jest głównym mediatorem e-Izby.

Jak przekonuje mecenas, korzyścią płynącą z podjętej mediacji jest nie tylko ugoda stron, ale też odbudowanie zaufania czy umiejętność prowadzenia rozmowy.

Skarga przez internet

Konsument może złożyć skargę w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, zawieranych przez internet z przedsiębiorcami z krajów należących do Unii Europejskiej. Skargę można złożyć przez formularz na www.mediacjeeizby.pl.

Przedsiębiorca nie ma obowiązku korzystać z alternatywnych metod rozwiązywania sporów i może odmówić współpracy z konsumentem.

– Nie należy jednak czekać, aż problem przerośnie strony. Pozasądowe rozwiązywanie sporów jest obecnie najbardziej atrakcyjną formą radzenia sobie z problemami. Wejście ze sporem na drogę sądową powinno być ostatecznością – mówi Patrycja Sass-Staniszewska, prezes zarządu Izby Gospodarki Elektronicznej, właściciela strony Mediacjeeizby.pl.

Szybka ścieżka

Postępowanie mediacyjne nie jest długie. Z reguły trwa 90 dni. Organ rozstrzygający spór, po zakończeniu pozasądowego postępowania dotyczącego rozwiązania sporów konsumenckich, przedstawia stronom jego wyniki. Wskazany termin zostanie przedłużony tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy istota sporu jest szczególnie skomplikowana.

Jak zatem przebiega proces rozwiazywania sporów za pośrednictwem Mediacjeeizby.pl? Odbywa się online, w czterech etapach:

  1. Złożenie skargi.
  2. Wspólne wybranie przez strony sporu organu, który ma rozstrzygnąć spór.
  3. Rozpatrzenie skargi przez organ rozstrzygający spory.
  4. Wynik i zamknięcie skargi w systemie.

Obecnie platforma Mediacjeeizby.pl jest wspierana przez czterech mediatorów. Są nimi:

Robert Sowiński – szef projektu, radca prawny, koordynator zespołu ADR od strony e-Izby, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, partner w Kancelarii Sowiński i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych i Doradcy Podatkowego Sp.p.

Dariusz Szostek – doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego, profesor w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego UO, radca prawny.

Agata Kowalska – radca prawny i partner w Kancelarii Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy.

Magdalena Golonka – radca prawny w Kancelarii Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy.

Więcej informacji na stronie Mediacjeeizby.pl.

MyCompany Polska 12/2018
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?

Dobre auto na niskie raty

Zamiast dziel i rządź - mnóż i zarządzaj!