Prawo i podatki

Mediacjeeizby.pl – nowa platforma ODR na polskim rynku

Fot. Shutterstock

Po co się spierać, kiedy można rozmawiać? Sądowe rozwiązywanie konfliktów jest zarówno kosztowne, jak i czasochłonne. A do tego szczególnie dotkliwe, kiedy sprawa dotyczy internetowych sporów z kontrahentami e-commerce lub firmami działającymi online i często nie wiadomo, który sąd jest odpowiedni do skierowania sprawy ze względu na swoją właściwość miejscową.

W opinii Izby Gospodarki Elektronicznej najbardziej efektywnym sposobem na wyjście z kryzysowej sytuacji stron uwikłanych w spór oraz znalezienia rozwiązania satysfakcjonującego dla wszystkich jest mediacja. E-Izba została wpisana przez UOKiK na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów.

Uruchomiono platformę Mediacjeeizby.pl, która powstała z myślą o pomocy przedsiębiorcom oraz konsumentom w rozwiązywaniu potencjalnych sporów, z którymi już sobie nie radzą na drodze bezpośredniej komunikacji, a co do których za ostateczność uznają rozwiązywanie ich na drodze sądowej.

Z platformy ODR mogą korzystać zarówno konsumenci mieszkający w krajach Unii Europejskiej, jak i przedsiębiorcy z siedzibą w UE, którzy zawierają krajowe oraz transgraniczne transakcje internetowe. Platforma jest prowadzona w języku polskim.

– Zadaniem mediatora jest ustalenie tego, co się między stronami wydarzyło i na czym polega problem. Mediator nie narzuca żadnego rozwiązania, powinno być ono wypracowane przez strony. Mediatora obowiązuje poufność – wskazuje mecenas Robert Sowiński, partner w Kancelarii Sowiński i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych i Doradcy Podatkowego, który jest głównym mediatorem e-Izby.

Jak przekonuje mecenas, korzyścią płynącą z podjętej mediacji jest nie tylko ugoda stron, ale też odbudowanie zaufania czy umiejętność prowadzenia rozmowy.

Skarga przez internet

Konsument może złożyć skargę w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, zawieranych przez internet z przedsiębiorcami z krajów należących do Unii Europejskiej. Skargę można złożyć przez formularz na www.mediacjeeizby.pl.

Przedsiębiorca nie ma obowiązku korzystać z alternatywnych metod rozwiązywania sporów i może odmówić współpracy z konsumentem.

– Nie należy jednak czekać, aż problem przerośnie strony. Pozasądowe rozwiązywanie sporów jest obecnie najbardziej atrakcyjną formą radzenia sobie z problemami. Wejście ze sporem na drogę sądową powinno być ostatecznością – mówi Patrycja Sass-Staniszewska, prezes zarządu Izby Gospodarki Elektronicznej, właściciela strony Mediacjeeizby.pl.

Szybka ścieżka

Postępowanie mediacyjne nie jest długie. Z reguły trwa 90 dni. Organ rozstrzygający spór, po zakończeniu pozasądowego postępowania dotyczącego rozwiązania sporów konsumenckich, przedstawia stronom jego wyniki. Wskazany termin zostanie przedłużony tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy istota sporu jest szczególnie skomplikowana.

Jak zatem przebiega proces rozwiazywania sporów za pośrednictwem Mediacjeeizby.pl? Odbywa się online, w czterech etapach:

  1. Złożenie skargi.
  2. Wspólne wybranie przez strony sporu organu, który ma rozstrzygnąć spór.
  3. Rozpatrzenie skargi przez organ rozstrzygający spory.
  4. Wynik i zamknięcie skargi w systemie.

Obecnie platforma Mediacjeeizby.pl jest wspierana przez czterech mediatorów. Są nimi:

Robert Sowiński – szef projektu, radca prawny, koordynator zespołu ADR od strony e-Izby, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, partner w Kancelarii Sowiński i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych i Doradcy Podatkowego Sp.p.

Dariusz Szostek – doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego, profesor w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego UO, radca prawny.

Agata Kowalska – radca prawny i partner w Kancelarii Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy.

Magdalena Golonka – radca prawny w Kancelarii Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy.

Więcej informacji na stronie Mediacjeeizby.pl.

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]