Przemysł

ARP: środki finansowe dla „kosmicznych” firm

Fot. Shutterstock

Spółki Jakusz i Adaptronica skorzystały ze specjalnej linii pożyczkowej dla firm działających w branży kosmicznej. Środki w łącznej wysokości prawie 3,9 mln zł pozwolą m.in. zakończyć projekty realizowane dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

Firma Jakusz Sp. z o.o. funkcjonuje na polskim rynku od ponad 30 lat. W ramach „kosmicznych projektów” podpisała umowę z ESA na przeprowadzenie badań z wykorzystaniem nadtlenku wodoru w charakterze „paliwa” w napędach satelitów kosmicznych. Pozyskane z ARP środki pozwolą dokończyć kontrakt, a także sfinalizować dostawę pojemników przeciwwybuchowych dla Komendy Głównej Policji w ramach finansowania innowacji. Firma otrzymała na ten cel 3,7 mln zł.

Drugim beneficjentem pożyczek kosmicznych jest Adaptronica. Firma, założona przez naukowców z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, prowadzi prace badawczo-rozwojowe oraz działalność konsultingową. W ramach współpracy z ESA opracowuje projekt „systemu pasywnego tłumienia dla układu mini-CMG”. Opracowanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie systemu tłumienia drgań oraz symulacje komputerowe, a także testy systemu tłumienia drgań w laboratoriach Thales Alenia Space (TAS) Italia w Rzymie. Wysokość finasowania to 150 tys. zł.

Pożyczki dla branży kosmicznej to nowy instrument wsparcia przygotowany przez ARP, uwzgledniający rynkową specyfikę i potrzeby beneficjentów. – Rozwój sektora kosmicznego uzależniony jest od innowacyjności. Dla większości prywatnych inwestorów takie projekty wiążą się ze zbyt wysokim ryzykiem, dodatkową przeszkodą jest długi czas zwrotu z inwestycji. Co więcej, innowacje potrzebują elastyczności, a to z kolei często wyklucza finasowanie bankowe. W odpowiedzi na te wyzwanie postanowiliśmy w ARP uruchomić specjalne środki dla innowacyjnych firm z branży kosmicznej. Cieszę się, że dzięki naszemu wsparciu obie firmy sfinalizują ważne kontrakty z ESA – powiedział Michał Szaniawski, wiceprezes ARP SA.

Z finansowania ARP mogą skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą w sektorze technologii kosmicznych, współpracujące z organizacjami narodowymi lub międzynarodowymi. Pożyczkobiorcy powinni prowadzić projekty, których celem jest eksploracja i wykorzystanie przestrzeni kosmicznej lub być podwykonawcami takich instytucji (np. ESA, GSA, EDA, agencje narodowe, a także firmy PRIME).

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

Czy przenieść firmę za granicę

25 najlepszych polskich startupów

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?