Pieniądze

Nowa oferta unijnego wsparcia w ramach programu COSME i Planu Inwestycyjnego dla Europy

Od lewej: pełnomocnik rządu ds. MSP Andżelika Możdżanowska, prezes zarządu funduszu POLFUND Barbara Bartkowiak, dyrektor KPK ds. Instrumentów Finansowych Arkadiusz Lewicki. Fot. Materiały prasowe

Rozszerza się oferta preferencyjnego finansowania dla polskich przedsiębiorców w ramach instrumentów finansowych programów UE. Do grona Narodowych Pośredników Finansowych dołączył POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych.

Programy UE – jak COSME, Horyzont 2020 bądź EaSI – to specyficzna grupa narzędzi wsparcia dla europejskiego biznesu. Są uruchamiane na poziomie centralnym – przez Komisję Europejską oraz wybrane instytucje wdrażające – i nie ma w nich „kopert narodowych”, gwarantujących dostępność wsparcia w poszczególnych państwach członkowskich. Podział środków pomiędzy kraje zależy przede wszystkim od popytu zgłaszanego na poszczególnych rynkach oraz od jakości składanych wniosków.

Ostatni sukces Polski w konkurencji o unijne wsparcie jest zasługą funduszu poręczeniowego POLFUND. Fundusz pomyślnie aplikował o regwarancję programu COSME, dzięki której zaproponuje polskim przedsiębiorcom poręczenia na preferencyjnych warunkach. Firmy z sektora MSP otrzymają szerszy i łatwiejszy dostęp do finansowania zwrotnego, w postaci m.in. kredytów, leasingu, pożyczek oraz gwarancji bankowych, których poręczenia są nowością na rynku.

POLFUND skorzysta z Instrumentu Gwarancji Pożyczkowych (Loan Guarantee Facility), obsługiwanego przez Europejski Fundusz Inwestycyjny na zlecenie Komisji Europejskiej. W ramach instrumentu EFI udzielił regwarancji, zabezpieczającej część ryzyka ponoszonego przez POLFUND z tytułu oferowanych poręczeń. Poręczenia te mogą być użyte do zabezpieczenia finansowania zwrotnego, udzielanego mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom przez współpracujące z POLFUND instytucje finansowe. Możliwe formy finansowania to kredyty inwestycyjne i obrotowe (w tym odnawialne), leasing finansowy, pożyczki oraz umowy gwarancji. Poręczenie może objąć do 80 proc. zobowiązania z tytułu kredytu, leasingu lub gwarancji udzielanych do kwoty 661,0 tys. zł. Maksymalna kwota poręczenia to 528,8 tys. zł, a jego okres ważności może wynosić do 9 lat.

POLFUND jest obecnie jedynym funduszem poręczeniowym uczestniczącym w systemie wdrażania unijnych instrumentów finansowych. Nie jest jednak w tej roli debiutantem: w latach 2011–2016 z powodzeniem wdrażał preferencyjne poręczenia w ramach CIP – programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007–2013, poprzedzającego program COSME. Łączna wartość obecnego portfela preferencyjnych poręczeń POLFUND, zabezpieczonych regwarancją w ramach programu COSME, to 150 mln zł. Pozwoli to na objęcie poręczeniami 250 mln zł finansowania dla polskich MSP.

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?

Dobre auto na niskie raty