CSR

Tesco Polska i Enactus łączą siły w walce z marnowaniem żywności

Fot. Materiały prasowe

Ponad 30 proc. Polaków wyrzuca żywność co najmniej raz na tydzień, a ponad 10 proc., czyli nawet 4 mln osób, zdarza się to codziennie – wynika z badań zleconych przez Tesco Polska. W podziale na kategorie wiekowe najmniej korzystnie wypadają... ludzie młodzi. Dobrą wiadomością jest fakt, że 9 na 10 osób chce zmienić swoje negatywne przyzwyczajenia.

Według badania, przeprowadzonego w styczniu 2018 r. przez ośrodek badawczy SW Research na zlecenie Tesco Polska, 62,7 proc. Polaków wyrzuca jedzenie przynajmniej raz w miesiącu. Bardziej szczegółowe wyniki pokazują, że 10,4 proc. ankietowanych marnuje żywność codziennie, 32,1 proc. – raz w tygodniu, a 20,2 proc. – raz w miesiącu. Najmniejszy odsetek przyznaje się do wyrzucania żywności raz na rok (7 proc.) lub tylko przy okazji świąt, takich jak Boże Narodzenie lub Wielkanoc (3,9 proc.). Jednocześnie zaledwie 26,4 proc. Polaków deklaruje, że nigdy nie marnuje żywności.

W podziale na wiek widać, że wśród młodych, w grupie 19–24 lata, aż 77 proc. osób wyrzuca jedzenie przynajmniej raz w miesiącu – mocno powyżej średniej dla całości społeczeństwa. Jednak duża grupa zdaje sobie sprawę z problemu – 88,5 proc. respondentów w tej kategorii wiekowej chciałoby zmienić swoje nawyki.

Odpowiedzią na wyniki badań i potrzebę zmian w tym zakresie jest współpraca podjęta przez Tesco Polska oraz organizację Enactus Poland. W ramach wspólnych inicjatyw będą one zachęcać młodych ludzi do przyjrzenia się swoim nawykom oraz wykorzystywać ich kreatywność do szukania nowych sposobów na edukację w zakresie niemarnowania żywności.

– Od wielu lat pracujemy nad tym, by ograniczyć marnowanie żywności w całym naszym łańcuchu dostaw oraz edukujemy klientów, by nie zapominali o szacunku do jedzenia na co dzień. Cieszymy się, że nasza współpraca z organizacją studencką Enactus pozwoli nam na podjęcie kolejnych inicjatyw w tym obszarze – mówi Wojciech Sokół, menedżer ds. społecznej odpowiedzialności w Tesco.

Badanie pokazało, iż wielu Polaków nie zdaje sobie sprawy z ilości wyrzucanego jedzenia w skali całego kraju. Każdego roku w Polsce marnuje się 9 mln ton żywności. Ankietowani, zapytani o skalę zjawiska, nie doszacowali jego wielkości (aż 65,4 proc. nietrafionych wskazań: 51,8 proc. odpowiedzi dotyczyło 5 mln ton, 13,7 proc. – 3 mln ton).

Dobrą wiadomością jest fakt, że pomimo ogromnej skali problemu, większość Polaków (90,4 proc.) jest skłonna zmienić swoje przyzwyczajenia. Chcemy podejmować codzienne działania redukujące ilość marnowanej żywności w naszych gospodarstwach domowych.

– Widać wyraźnie, że Polacy chcą zmienić swoje nawyki, aby w konsekwencji nie musieć wyrzucać jedzenia – należy więc jak najskuteczniej ich wesprzeć w realizowaniu tej pozytywnej deklaracji. Jako Enactus podejmujemy działania skierowane do lokalnych społeczności, angażując do działania studentów zrzeszonych w naszej organizacji. Marnowanie żywności jest dla nas kolejnym obszarem, w ramach którego chcemy wykorzystać potencjał młodych talentów. Chcemy z jednej strony inspirować studentów do pozytywnych zmian w swoim życiu, ale jednocześnie wykorzystać ich energię i kreatywność do poszukiwania nowych rozwiązań w kwestii edukowania szerszej opinii publicznej – mówi Sonia Zakrzewska, Enactus Poland Project Manager w BIGRAM.

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?