Wydarzenia

Nowe rozdziały Białej Księgi Branży Komunikacji Marketingowej

Do publikacji trafiły dwa kolejne rozdziały Białej Księgi Branży Komunikacji Marketingowej, zawierające wytyczne i rekomendacje dla dwóch obszarów: PR i eventy. Rozdziały zawierają również wzorcowe narzędzia i dokumenty przetargowe.

Opublikowane rozdziały obejmują wiele zagadnień istotnych dla efektywności procesu przetargowego, jego kosztów i wyników, takich jak: analiza potrzeb i określanie celów biznesowych, źródła dla budowania wiedzy o rynku dostawców, zapytanie o informację, rekomendowane modele przetargów w komunikacji marketingowej, brief przetargowy, rekomendacje dotyczące komunikacji i dostępności klienta na etapie przetargu, szczegółowy harmonogram i minimalny czas w przetargu, kryteria i wagi ocen w przetargach oraz wzorcowe arkusze ocen, terminy płatności i koszt pieniądza w czasie, opłaty za udział w przetargu, ochrona praw autorskich czy zasady prawidłowego kosztorysowania.

– Bardzo liczymy na to, że opublikowane dziś zalecenia i rekomendacje znajdą szerokie zastosowanie w praktyce zakupowej naszych usługobiorców. Wypracowane wspólne zasady prowadzenia procesu przetargowego nie tylko cywilizują relacje zamawiający-wykonawca w branży PR, ale przede wszystkim pozwolą na uzyskanie wymiernych korzyści po obydwu stronach stołu negocjacyjnego. Usługobiorcom pozwolą na optymalny wybór najlepiej dopasowanego dostawcy, a agencjom PR na bardziej efektywne wykorzystanie swych zasobów kreatywnych – powiedział Grzegorz Szczepański, prezes zarządu Związku Firm Public Relations.

Pierwszy z dziewięciu rozdziałów Białej Księgi (ogólny) opublikowany został w listopadzie. Zawiera zbiór dobrych praktyk i standardów efektywnej współpracy reklamodawcy z agencją. Organizacje reprezentujące rynek komunikacji marketingowej w Polsce podpisały wówczas deklarację przyjęcia Białej Księgi Branży Komunikacji Marketingowej jako rekomendacji nowych standardów i dobrych praktyk oraz zobowiązały się do ich promocji w środowisku i wśród swoich członków.

Inicjatorami Białej Księgi są Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR oraz Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów, wraz z partnerami: Związkiem Firm Public Relations, Związkiem Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Międzynarodowym Stowarzyszeniem Reklamy IAA Polska, Stowarzyszeniem Organizatorów Incentive Travel, Stowarzyszeniem Branży Eventowej oraz Konfederacją Lewiatan.

Opublikowane części Białej Księgi znajdują się na stronie www.dobryprzetarg.com.pl. Kolejne rozdziały zostaną opublikowane w styczniu i marcu 2018 r.

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]