Prawo i podatki

Kalendarium przedsiębiorcy – grudzień 2017

Kalendarium przedsiębiorcy – grudzień 2017

5 grudnia (wtorek)

Wpłata podatku VAT za listopad oraz złożenie deklaracji VAT-14. 

7 grudnia (czwartek)

Opłacenie za listopad podatku dochodowego w formie karty podatkowej. 

Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. 

Przekazanie podatnikom, mającym siedzibę lub zarząd w Polsce, informacji CIT-7 o zryczałtowanym podatku dochodowym pobranym w listopadzie od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. 

11 grudnia (poniedziałek)

Składka ZUS za listopad – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie. 

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za listopad. 

15 grudnia (piątek)

Składka ZUS za listopad – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych). 

Opłacenie podatku leśnego za grudzień – dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej. 

Opłacenie podatku od nieruchomości za grudzień – dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej. 

20 grudnia (środa)

Wpłata za listopad pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy. 

Wpłata za listopad miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych – podatek PIT i CIT. 

Wpłata przez płatników wymienionych w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobranych zaliczek za listopad na podatek dochodowy (np. z tytułu umów zleceń) lub zryczałtowanego podatku dochodowego. 

Wpłata za listopad ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 

Wpłata za listopad na PFRON. 

27 grudnia (środa)

Opłacenie podatku VAT za listopad oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12. 

Wpłata podatku akcyzowego za listopad oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego. 

Termin złożenia deklaracji VAT-UE za listopad wyłącznie drogą elektroniczną. 

Złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za listopad. 

Złożenie deklaracji VAT-13 za listopad przez przedstawiciela podatkowego. 

Złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za listopad  – podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy. 

28 grudnia (czwartek)

Wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za grudzień. 

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]