Przemysł

Zmiany w zarządzie Tauronu. Rynek reaguje negatywnie

Fot. Bartosz Krupa/East News

Rada nadzorcza Tauronu odwołała prezesa Dariusza Luberę i dwóch wiceprezesów, kolejnych dwóch wiceprezesów złożyło rezygnację. Nowym prezesem Tauronu został Jerzy Kurella. Kurs akcji spółki spadał o ponad 2 proc. do 3,2 zł.

Z zarządu odwołano prezesa Dariusza Luberę, wiceprezesa ds. korporacji i byłego ministra skarbu Aleksandra Grada oraz wiceprezesa ds. handlowych Katarzynę Rozenfeld.

Rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu spółki z dniem 1 października złożyli: Stanisław Tokarski, wiceprezes ds. strategii i rozwoju oraz Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych.

Jednocześnie rada nadzorcza powołała do zarządu Tauronu Jerzego Kurellę, powierzając mu stanowisko prezesa, Michała Gramatykę na stanowisko wiceprezesa ds. handlowych i Henryka Borczyka na stanowisko wiceprezesa ds. korporacji.

Dotychczasowy zarząd spółki wydał do mediów oświadczenie, w którym wyjaśnia motywy podjętych decyzji o solidarnym odejściu całego zarządu.

"Dotychczasowy zarząd Tauron Polska Energia był dobrze oceniany przez zewnętrzne otoczenie, w tym przez przedstawicieli rynków finansowych oraz środowisko branżowe. Fundamentem tej opinii był autorski skład zarządu zaakceptowany przez Radę Nadzorczą. W naszym przeświadczeniu, zarząd w tym składzie stanowił drużynę, której największą zaletą był profesjonalizm oraz wzajemna lojalność i zaufanie" - napisali w oświadczeniu wszyscy członkowie dotychczasowego zarządu grupy, dodając, że "misja zarządu w dotychczasowym składzie została świadomie przerwana" po odwołaniu przez radę trzech członków zarządu grupy.

"Należy podkreślić, że członkowie zarządu świadomi ewentualnych zaburzeń w funkcjonowaniu spółki Tauron Polska Energia, obejmujących solidarne odejście całego zarządu, oraz mając na uwadze troskę o zarządzanie powierzonym majątkiem, zwrócili przed posiedzeniem Rady Nadzorczej jej szczególną uwagę na konieczność podjęcia stosownych kroków, które umożliwią ciągłość funkcjonowania spółki" - napisano w oświadczeniu.

"Jednocześnie członkowie zarządu zwrócili uwagę na duże ryzyko reputacyjne w zakresie postrzegania spółki przez rynki i instytucje finansowe oraz konieczność wzięcia przez radę nadzorczą pełnej odpowiedzialności za obecną i przyszła kondycje finansową" - dodano.

W komunikacie Tauronu nie podano powodów zmian w zarządzie energetycznej spółki. Decyzja rady nadzorczej może mieć jednak związek z fiaskiem rozmów w sprawie kopalni Brzeszcze.

RSG, spółka celowa Tauronu, brała udział w negocjacjach ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń w sprawie kupna KWK Brzeszcze. Jej partnerami przy przejęciu miały być Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, ZEW Niedzica i, prawdopodobnie, FTF Columbus (spółka Michała Sołowowa).

W środę późnym wieczorem SRK poinformowała, że rozmowy dotyczące Brzeszcz zostały bezterminowo zawieszone w związku z brakiem uzgodnień treści przedwstępnej umowy warunkowej.

Decyzja o zawieszeniu negocjacji zaskoczyła RSG i jej partnerów. W ich ocenie rozmowy "osiągnęły etap pozwalający podpisać umowę przedwstępną, a następnie przystąpić RSG do negocjacji ze stroną społeczną". Potwierdzili, że są gotowi do dalszych negocjacji, by sfinalizować transakcję.

Dariusz Lubera był prezesem Tauronu od 2008 roku.

Nowy prezes Tauronu, Jerzy Kurella był do grudnia 2014 roku wiceprezesem PGNiG ds. handlu, przez kilka miesięcy pełnił obowiązki prezesa gazowej spółki.

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]