Rynek pracy

Siła zaangażowania

SHUTTERSTOCK

Największy wpływ na poziom zaangażowania pracowników mają menedżerowie i pracownicy HR. To od nich zależy także, czy pracownicy będą chcieli rekomendować pracę w firmie, w której są zatrudnieni, oraz jak duża będzie rotacja w zespole. Znane jest przecież powiedzenie, że „pracownicy przychodzą do firmy, a odchodzą od szefów”.

Na zaangażowanie pracowników może wpływać wiele czynników i trudno jest jednoznacznie stwierdzić, które są najistotniejsze. W 2017 r. zostało przeprowadzone badanie, na podstawie którego zostały określone kluczowe czynniki zwiększające poziom zaangażowania pracowników z perspektywy globalnej. Wyniki zostały opublikowane w raporcie „Global Trends in Employee Engagament 2017” i wyglądają następująco: poczucie docenienia finansowego i uznanie; korzyści oferowane pracownikom; styl przywództwa liderów; szanse na rozwój kariery; przyjazna infrastruktura.

Na co zatem świadomi menedżerowie powinni zwrócić uwagę?

1. Styl zarządzania. Powinien być dopasowany do poziomu rozwoju pracownika, jego motywacji, przydzielanych zadań.

2. Różnice i potencjał wynikający z wieku i doświadczenia. Odpowiednio wykorzystane różnice uatrakcyjnią miejsce pracy. Jest to tym bardziej istotne, że mamy obecnie na rynku pracy przedstawicieli różnych pokoleń, a co za tym idzie – mających różne potrzeby, które przekładają się na poziom zaangażowania.

3. Komunikacja. Słuchanie potrzeb pracowników, dobór różnych środków komunikacji, werbalizowanie swoich oczekiwań wobec pracowników i udzielanie na bieżąco informacji zwrotnej.

4. Zarządzanie wiedzą oraz rozwój. Dotyczy to zarówno starszych pracowników, jak i młodszych. Umożliwianie rozwoju kompetencji i umiejętności w konkretnych obszarach.

Budowanie zaangażowania pracownika zaczyna się już od momentu podjęcia decyzji o rekrutacji. Proces ten bywa często kosztowny, czasochłonny i wymaga determinacji w poszukiwaniu odpowiedniego kandydata. Zadbanie o niego już podczas pierwszych kontaktów jest bardzo ważne. Tak prozaiczne elementy jak stworzenie odpowiedniej atmosfery podczas rozmowy rekrutacyjnej, informowanie o kolejnych etapach czy udzielanie informacji zwrotnej wpływają na budowanie wizerunku firmy w oczach kandydata. To wtedy zadaje on sobie pytanie: Czy chcę pracować w tej firmie?

Bardzo ważnym czynnikiem jest też czas, w jakim prowadzimy proces rekrutacji. Jeżeli wiemy, kogo szukamy (mamy dobrze zdefiniowany profil kandydata), nie powinien być on dłuższy niż 3 tygodnie – od momentu pierwszej rozmowy do zatrudnienia.

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?