Rynek pracy

Zaangażowanie pracowników

SHUTTERSTOCK

Każdy pracodawca chce mieć zaangażowanego pracownika. Nie zmotywowanego, a właśnie zaangażowanego. Dlaczego? Ponieważ widzimy coraz większą korelację pomiędzy zaangażowaniem a efektywnością pracowników, zespołów czy wreszcie całych organizacji. Rzeczywistość jednak nie wygląda optymistycznie.

Temat ten znajduje się obecnie w centrum zainteresowania każdej osoby odpowiadającej za HR w organizacji. Gdy dodamy do tego jeszcze korzyści dla firm, wynikające z posiadania zaangażowanych pracowników, to właściwie mamy odpowiedź na postawione na wstępie pytanie: „Dlaczego?”. Bo pracownicy wiążą swoją przyszłość zawodową z firmą w dłuższej perspektywie czasowej, są zmotywowani do działania i osiągania postawionych celów oraz są ambasadorami firmy, w której pracują.

Z badań przeprowadzonych przez Instytut Gallupa, opublikowanych w raporcie „The Quantum Workplace 2015”, wynika jednak, że tylko co ósmy pracownik jest zaangażowany w swoją pracę. Natomiast jedna trzecia osób (31,4 proc.) nie angażuje się, wykonując obowiązki służbowe, z czego 24,3 proc. „tylko wykonuje” swoją pracę, a 7,1 proc. jest w nią w ogóle niezaangażowanych.

Ten sam instytut wskazał, że firmy należące do czołówki rankingu pod względem zaangażowania pracowników osiągnęły lepsze wyniki niż firmy z końcówki zestawienia. Oceny klientów były lepsze o 10 proc., rentowność – o 22 proc., a wydajność o jedną piątą.

Inny raport, przygotowany przez firmę Aon Hewitt, pokazuje, że w skali globalnej pierwszy raz od 2012 r. nastąpił spadek zaangażowania pracowników. Analiza obejmująca ponad 5 mln pracowników w ponad 1000 organizacji na całym świecie wykazała, że zaangażowanie pracowników spadło z 65 proc. w 2015 r. do 63 proc. w 2016 r. Mniej niż jedna czwarta (24 proc.) określa swój poziom zaangażowania jako „wysoki”, a kolejne 39 proc. – jako „umiarkowany”.

O tym, co może wpłynąć na poprawę zaangażowania pracowników, napiszemy w kolejnym artykule.

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

25 najlepszych polskich startupów

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?