Zarządzanie

O krok przed konkurencją – transformacja biznesowa

Aleksandra Wojdyn-Ludwisiak, dyrektor zarządzający Kaikaku

Dzisiaj, żeby sprostać konkurencji na rynku, musimy rozwijać nowe nastawienie, mieć świadomość potrzeby ciągłej transformacji. Obejmuje to sposób myślenia o drogach dotarcia do klientów, budowę niestandardowych modeli biznesowych, zrozumienie strategii, dróg jej rozwoju oraz narzędzi technologicznych wspomagających ten proces.

W KAIKAKU uważamy, że podstawą transformacji biznesowej i operacyjnej jest tworzenie zdolności społecznych, rozwój zachowań i postaw. To główny czynnik stymulujący zmiany w biznesie, niezależność w myśleniu i działaniu, kształtujący odwagę biznesową, umiejętność zarządzania ryzykiem, rozwój kompetencji przywódczych i innowacyjności. Co jednak zrobić, by transformacja była świadomą decyzją i strategią, sposobem postrzegania klienta, a nie tylko pochodną postępu technologicznego? Kluczem jest tu koncentracja nie na znajomości procesów i technologii, a na kulturze organizacji, angażowaniu pracowników i stymulowaniu ich motywacji. To burzenie tradycyjnego modelu i radykalna zmiana (jap. kaikaku) w definiowaniu wartości w firmie, co przekłada się na sposób podejścia do klientów, podniesienie własnej wartości, sprzedaży i zysków.

Takie podejście rzuca wyzwanie praktykom menedżerskim w zarządzaniu talentami, rozwoju produktu, produkcji, logistyce. Pokazujemy, że transformacja to potencjał i szansa na zrównoważoną, wysoko wydajną organizację samouczącą się, której siłą napędową są ludzie. Kształcimy liderów, którzy będą uwzględniać praktyczne doskonalenie optymalizacji. Trenujemy umiejętności zarządzania ryzykiem, co dziś jest jedną z najbardziej pożądanych cech młodego pokolenia liderów. Budujemy kulturę zmiany i transformacji, w której pracownicy są inspirowani i motywowani do dalszej poprawy, umieją reagować na zmiany rynkowe, technologiczne i relacje inwestorskie. Opracowaliśmy model transformacji opierający się na trzech elementach tworzenia wartości.

Sposób myślenia – mindset of excellence

Pierwszym krokiem w budowaniu kultury firmy jest stworzenie mentalności, która będzie angażować każdego pracownika i dostosuje go do potrzeb Twojej wizji, misji i wartości, a także pozostawi realny wpływ na proces ciągłego doskonalenia. Jest to strategia innowacyjnego myślenia oparta na poszukiwaniu rozwiązań, a nie koncentracji na problemie. Dzięki kwestionowaniu rzeczywistości uczymy się, jak zarządzać zmianą i redefiniować model, strategię i procesy w firmie. To również sposób na minimalizowanie ryzyka poprzez analizę rozwiązań i skupienie się na celu do osiągnięcia i rezultatach.

Strategia – kontekst biznesowy

Dzięki właściwemu sposobowi myślenia ukierunkowanemu na ciągłe doskonalenie organizacja będzie gotowa skupić się na określaniu i realizacji celów oraz planów strategicznych. Ta faza to rozwój biznesowy, planowanie zmian i kompetencji niezbędnych do wzrostu biznesu. Dzięki zastosowaniu podejścia close-the-gap w momencie projektowania rozwiązań Twoja organizacja będzie w stanie sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom wynikającym z otocznia biznesowego.

Przywództwo

Kształtowanie postaw przywódczych nie jest łatwe, ale żadna transformacja nie zakończy się sukcesem bez liderów, którzy pokierują zespołem w sytuacji kryzysowej. W związku z tym koncentrujemy się na kreowaniu i utrzymywaniu silnego przywództwa w organizacji, aby zapewnić, że nowo zdobyte umiejętności sposobu myślenia i kluczowe kompetencje biznesowe trwale zakorzenią się w organizacji. Jest to krok często pomijany w organizacjach.

KAIKAKU opiera się na wieloletnim doświadczeniu w obszarze zarządzania procesem zmian i transformacji. Jako praktycy dysponujemy bogatym doświadczeniem w rozwoju liderów i projektowaniu programów rozwojowych. Zapewniamy wdrożenie zdefiniowanej strategii firmy, by na jej bazie kształtować organizację, która będzie doskonalić procesy i samą siebie. Transformacja angażuje ludzi, procesy i technologię po to, by strategia i wizja były praktyką. Dlatego tak duży nacisk kładziemy na rozwój, zaangażowanie i motywację pracowników. Wiemy, że nie możemy zmienić ludzi, ale możemy zmieniać ich zachowania i nawyki. Dzięki temu zmieniamy procesy i doskonalimy technologie.

Zapraszamy do wspólnej podróży, w której będziemy Państwa partnerem w transformacji biznesowej i operacyjnej.

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]