Zarządzanie

O krok przed konkurencją – transformacja biznesowa

Aleksandra Wojdyn-Ludwisiak, dyrektor zarządzający Kaikaku

Dzisiaj, żeby sprostać konkurencji na rynku, musimy rozwijać nowe nastawienie, mieć świadomość potrzeby ciągłej transformacji. Obejmuje to sposób myślenia o drogach dotarcia do klientów, budowę niestandardowych modeli biznesowych, zrozumienie strategii, dróg jej rozwoju oraz narzędzi technologicznych wspomagających ten proces.

W KAIKAKU uważamy, że podstawą transformacji biznesowej i operacyjnej jest tworzenie zdolności społecznych, rozwój zachowań i postaw. To główny czynnik stymulujący zmiany w biznesie, niezależność w myśleniu i działaniu, kształtujący odwagę biznesową, umiejętność zarządzania ryzykiem, rozwój kompetencji przywódczych i innowacyjności. Co jednak zrobić, by transformacja była świadomą decyzją i strategią, sposobem postrzegania klienta, a nie tylko pochodną postępu technologicznego? Kluczem jest tu koncentracja nie na znajomości procesów i technologii, a na kulturze organizacji, angażowaniu pracowników i stymulowaniu ich motywacji. To burzenie tradycyjnego modelu i radykalna zmiana (jap. kaikaku) w definiowaniu wartości w firmie, co przekłada się na sposób podejścia do klientów, podniesienie własnej wartości, sprzedaży i zysków.

Takie podejście rzuca wyzwanie praktykom menedżerskim w zarządzaniu talentami, rozwoju produktu, produkcji, logistyce. Pokazujemy, że transformacja to potencjał i szansa na zrównoważoną, wysoko wydajną organizację samouczącą się, której siłą napędową są ludzie. Kształcimy liderów, którzy będą uwzględniać praktyczne doskonalenie optymalizacji. Trenujemy umiejętności zarządzania ryzykiem, co dziś jest jedną z najbardziej pożądanych cech młodego pokolenia liderów. Budujemy kulturę zmiany i transformacji, w której pracownicy są inspirowani i motywowani do dalszej poprawy, umieją reagować na zmiany rynkowe, technologiczne i relacje inwestorskie. Opracowaliśmy model transformacji opierający się na trzech elementach tworzenia wartości.

Sposób myślenia – mindset of excellence

Pierwszym krokiem w budowaniu kultury firmy jest stworzenie mentalności, która będzie angażować każdego pracownika i dostosuje go do potrzeb Twojej wizji, misji i wartości, a także pozostawi realny wpływ na proces ciągłego doskonalenia. Jest to strategia innowacyjnego myślenia oparta na poszukiwaniu rozwiązań, a nie koncentracji na problemie. Dzięki kwestionowaniu rzeczywistości uczymy się, jak zarządzać zmianą i redefiniować model, strategię i procesy w firmie. To również sposób na minimalizowanie ryzyka poprzez analizę rozwiązań i skupienie się na celu do osiągnięcia i rezultatach.

Strategia – kontekst biznesowy

Dzięki właściwemu sposobowi myślenia ukierunkowanemu na ciągłe doskonalenie organizacja będzie gotowa skupić się na określaniu i realizacji celów oraz planów strategicznych. Ta faza to rozwój biznesowy, planowanie zmian i kompetencji niezbędnych do wzrostu biznesu. Dzięki zastosowaniu podejścia close-the-gap w momencie projektowania rozwiązań Twoja organizacja będzie w stanie sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom wynikającym z otocznia biznesowego.

Przywództwo

Kształtowanie postaw przywódczych nie jest łatwe, ale żadna transformacja nie zakończy się sukcesem bez liderów, którzy pokierują zespołem w sytuacji kryzysowej. W związku z tym koncentrujemy się na kreowaniu i utrzymywaniu silnego przywództwa w organizacji, aby zapewnić, że nowo zdobyte umiejętności sposobu myślenia i kluczowe kompetencje biznesowe trwale zakorzenią się w organizacji. Jest to krok często pomijany w organizacjach.

KAIKAKU opiera się na wieloletnim doświadczeniu w obszarze zarządzania procesem zmian i transformacji. Jako praktycy dysponujemy bogatym doświadczeniem w rozwoju liderów i projektowaniu programów rozwojowych. Zapewniamy wdrożenie zdefiniowanej strategii firmy, by na jej bazie kształtować organizację, która będzie doskonalić procesy i samą siebie. Transformacja angażuje ludzi, procesy i technologię po to, by strategia i wizja były praktyką. Dlatego tak duży nacisk kładziemy na rozwój, zaangażowanie i motywację pracowników. Wiemy, że nie możemy zmienić ludzi, ale możemy zmieniać ich zachowania i nawyki. Dzięki temu zmieniamy procesy i doskonalimy technologie.

Zapraszamy do wspólnej podróży, w której będziemy Państwa partnerem w transformacji biznesowej i operacyjnej.

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?

Dobre auto na niskie raty