Gospodarka

Polska awansowała na 41. miejsce w Globalnym Rankingu Konkurencyjności

fot. KAROLINA MISZTAL/REPORTER

Polska awansowała na 41. miejsce w Globalnym Rankingu Konkurencyjności wobec 43. miejsca przed rokiem - wynika z raportu przygotowanego przez Światowe Forum Gospodarcze we współpracy z NBP. Pozytywnie ocenia się polską edukację i duży potencjał rynkowy, negatywnie efektyność rynku pracy.

"Po kilku latach niewielkich spadków, Polska zaczęła piąć się w górę w rankingu konkurencyjności Światowego Forum Gospodarczego (WEF) i zajmuje 41. miejsce wśród 140 państw" - napisano w komentarzu.

Raport wskazuje, że polska gospodarka pozostaje jedną z najbardziej konkurencyjnych wśród krajów postkomunistycznych.

"Jednak wyraźnie wyprzedza nas Estonia (30. miejsce w rankingu), Czechy (31. miejsce) oraz Litwa (36. miejsce)" - napisano.

"Dodatkowo zmniejsza się dystans między większością państw regionu a Polską. W 2015 roku w ocenach bezwzględnych tzw. scoringu Polska poprawiła się o 0,1 punktu i jest to trzeci z kolei rok wzrostu wartości indeksu. W ciągu ostatnich 10 lat Polska poprawiła w samym rankingu swoją pozycję o 6 miejsc" - dodano.

Zdaniem autorów raportu, słabo została oceniona efektywność polskiego rynku pracy.

"Ankietowani przedsiębiorcy zwracali uwagę na nieoptymalne relacje pracodawcy-pracobiorcy, negatywny wpływ systemu podatkowego na motywację pracowników oraz odpływ netto kapitału ludzkiego. Natomiast bardzo wysoko w rankingu oceniono elastyczność kształtowania płac. Przedsiębiorcy skarżą się ponadto na nadmiar obciążeń regulacyjnych, w tym czasochłonność procedur związanych z uruchomieniem biznesu. W ostatnich latach dostrzegalna jest jednak pewna poprawa funkcjonowania administracji publicznej oraz etyki pracy" - napisano.

Mocnymi stronami polskiej gospodarki pozostają natomiast edukacja oraz duży potencjał rynkowy.

"W porównaniu z innymi krajami postsocjalistycznymi bariera kosztu finansowania działalności gospodarczej jest niska, przy czym jest ona jeszcze niższa jedynie w krajach, które przyjęły już euro oraz w Czechach" - dodano.

Czołówka rankingu nie zmieniła się w ciągu ostatniego roku – do najlepszej trójki wciąż zaliczają się po kolei: Szwajcaria, Singapur i Stany Zjednoczone.

Globalny raport konkurencyjności prezentuje wyniki badań przeprowadzanych corocznie przez World Economic Forum. W tym roku bierze w nich udział około 14 000 firm ze 140 państw świata. W badaniu bierze udział 214 polskich firm.

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]