Prawo i podatki

Kalendarium przedsiębiorcy – wrzesień 2017

Kalendarium przedsiębiorcy – wrzesień 2017

5 września (wtorek)

Wpłata podatku VAT za sierpień oraz złożenie deklaracji VAT-14.

7 września (czwartek)

Opłacenie podatku dochodowego w formie karty podatkowej za sierpień.

Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1. i art. 22 ust. 1. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. 

Podatnicy mający siedzibę lub zarząd w Polsce – przekazanie podatnikom informacji CIT-7 o zryczałtowanym podatku dochodowym pobranym w sierpniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. 

11 września (poniedziałek)

Składka ZUS za sierpień – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT  za sierpień.

15 września (piątek)

Składka ZUS za sierpień – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

Opłacenie podatku leśnego za wrzesień – dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej.

Opłacenie podatku od nieruchomości za wrzesień – dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej.

Opłacenie III raty podatku rolnego – dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej.

Opłacenie III raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego – dotyczy osób fizycznych.

Opłacenie II raty podatku od środków transportowych.

20 września (środa)

Wpłata za sierpień pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy.

Wpłata za sierpień miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych – podatek PIT i CIT.

Wpłata przez płatników wymienionych w art. 41. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pobranych zaliczek na podatek dochodowy (np. z tytułu umów zleceń) lub zryczałtowanego podatku dochodowego za sierpień.

Wpłata ryczałtu od przychodów  ewidencjonowanych za sierpień.

Wpłata na PFRON za sierpień.

25 września (poniedziałek)

Opłacenie podatku VAT za sierpień oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12.

Wpłata podatku akcyzowego  za sierpień oraz złożenie deklaracji  dla podatku akcyzowego.

Termin złożenia deklaracji VAT-UE  za sierpień wyłącznie drogą  elektroniczną.

Złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za sierpień.

Złożenie deklaracji VAT-13 za sierpień przez przedstawiciela podatkowego.

Złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za sierpień – podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy. 

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]