Handel

Wartość polskiego eksportu może w tym roku wzrosnąć do 197 mld euro

SHUTTERSTOCK

197 mld euro – do takiego poziomu może wzrosnąć w tym roku polski eksport – prognozuje PKO Bank Polski. Ekspansja zagraniczna to już domena nie tylko dużych firm, lecz także małych i średnich przedsiębiorstw. W tym przypadku jednak ryzyko związane z ekspansją jest dla nich znacznie większe niż dla dużych przedsiębiorstw.

Nieznajomość kontrahentów, bariery kulturowe i prawne, a przede wszystkim opóźnienia w płatnościach mogą zagrozić istnieniu biznesu. Tymczasem blisko 30 proc. firm z sektora MSP w Europie nie korzysta z żadnych instrumentów zabezpieczających ich przed stratami spowodowanymi zatorami płatniczymi.

– Według naszych prognoz ten rok będzie rekordowy pod względem eksportu polskich towarów za granicę. Prawdopodobnie osiągnie on wartość 197 mld euro, co oznacza nienotowany dotąd wzrost polskiego eksportu. Jest to spowodowane tym, że polskie firmy – nie tylko te duże, lecz przede wszystkim małe i średnie – zaczynają coraz częściej eksplorować rynki zagraniczne, współpracować z partnerami za granicą, eksportować swoje towary – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Robert Zmiejko, dyrektor Departamentu Strategii i Analiz Międzynarodowych w PKO Banku Polskim.

Wartość krajowego eksportu sięgnęła na koniec 2016 roku 184 mld euro i potroiła się od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Rodzime firmy coraz śmielej wychodzą na rynki międzynarodowe i skutecznie konkurują z zagranicznymi podmiotami.

– Główne kierunki polskiego eksportu to kraje UE. W pierwszej dziesiątce państw, do których najczęściej trafia polski eksport, tylko Rosja – znajdująca się na 8. miejscu – nie jest krajem Wspólnoty. Polscy przedsiębiorcy eksportują przede wszystkim do Niemiec – w 2016 roku trafiły tam towary o wartości 218 mld zł. Następne w kolejności są Wielka Brytania i Republika Czeska. Polska ściśle współpracuje z krajami ościennymi, takimi jak Niemcy, Republika Czeska, Słowacja i Ukraina – mówi Robert Zmiejko.

Około 30 proc. polskiego eksportu generują małe i średnie przedsiębiorstwa, które w głównej mierze odpowiadają za zwiększoną dynamikę ekspansji międzynarodowej. Wartość sprzedaży zagranicznej firm z sektora MSP rośnie szybciej niż eksport ogółem. – Małe i średnie przedsiębiorstwa cieszą się dużym zaufaniem, starają się pozyskiwać bezpieczne relacje biznesowe. One świadczą o sile polskiej gospodarki, są jej kołem zamachowym – podkreśla Robert Zmiejko.

Firmy z sektora MSP zatrudniają 70 proc. pracowników w sektorze prywatnym i generują połowę polskiego PKB. Wychodzenie na zagraniczne rynki jest dla nich naturalną ścieżką rozwoju. Ekspansja zagraniczna pozwala firmom z tego sektora dywersyfikować swoje przychody i podnosić konkurencyjność.

– Na zagranicznych rynkach małe i średnie firmy zdobywają know-how, poznają nowych konsumentów. Dzięki temu, że ich produkty i usługi są oceniane przez innych, nowych konsumentów, mogą poprawiać ich jakość i stawać się bardziej konkurencyjne. Polskie produkty są dziś konkurencyjne cenowo, ale z analiz wynika, że będą musiały konkurować nie tylko ceną, lecz także jakością. Stąd ważne jest, aby polskie przedsiębiorstwa dużo inwestowały w innowacje, badania i rozwój – podkreśla Robert Zmiejko.

W przypadku małych i średnich firm ryzyko, które wiąże się z wychodzeniem na zagraniczne rynki, jest znacznie większe niż to, które ponoszą duże przedsiębiorstwa. Niezapłacone faktury mogą zachwiać płynnością finansową małej spółki, a windykacja należności na skalę międzynarodową jest trudna. Dlatego ryzyko strat finansowych jest główną barierą dla ekspansji zagranicznej sektora MSP.

– Mała firma nie ma takich możliwości oszacowania ryzyka, jak duże przedsiębiorstwo. 80 proc. wszystkich problemów finansowych, które wynikają z potencjalnych opóźnień płatności, wiąże się z tym, że firma nie zna sytuacji finansowej kontrahenta, z którym podejmuje współpracę. Może się zdarzyć sytuacja, że kontrahent nie będzie mógł zapłacić, zbankrutuje, jego sytuacja finansowa się pogorszy i przestanie płacić na czas – podkreśla Janusz Władyczak, wiceprezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA.

Z danych Intrum Justitia przytaczanych przez KUKE wynika, że zatory płatnicze są bardzo dużym problemem dla polskich firm z sektora MSP. Prawie co trzecie takie przedsiębiorstwo (28 proc.) deklaruje, że zwiększyłoby zatrudnienie, gdyby płatności za dostarczone towary i usługi były regulowane w terminie. Połowa (49 proc.) była proszona przez odbiorców o wydłużenie terminu płatności, a 36 proc. z nich wskazuje, że opóźnienia w płatnościach są poważnym zagrożeniem dla funkcjonowania całego ich biznesu. Dla europejskich firm z sektora MSP ten odsetek jest nieco większy.

– Aż 41 proc. firm z sektora MSP w Europie twierdzi, że opóźnione płatności stanowią znaczący problem dla ich rozwoju. Jeżeli płatności schodziłyby na czas, ich sytuacja byłaby inna – mogliby zatrudniać nowych pracowników, rozwijać się, więcej eksportować i sprzedawać na rynku krajowym – mówi Janusz Władyczak.

Małe i średnie przedsiębiorstwa są w dużo większym stopniu narażone na problemy finansowe, które wynikają z braku albo opóźnienia płatności za dostarczone towary i usługi. Tymczasem 28 proc. z nich nie korzysta z żadnych instrumentów zabezpieczających ani ubezpieczeń należności.

– Firmy mogą się chronić się przed ryzykiem poprzez wykorzystanie dostępnych na rynku instrumentów bankowych i ubezpieczeniowych. Obecnie tylko 10 proc. dużych firm w krajach UE nie korzysta z żadnych instrumentów finansowych. Natomiast w przypadku małych i średnich firm ten odsetek sięga 28 proc. – podkreśla Janusz Władyczak.

Polscy eksporterzy mogą liczyć na wsparcie państwa, szczególnie w eksporcie do krajów o podwyższonym ryzyku. KUKE – która wchodzi w skład grupy Polskiego Funduszu Rozwoju – ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców zarówno w kraju, jak i za granicą. Jako jedyna instytucja w Polsce oferuje ubezpieczenia eksportowe gwarantowane przez Skarb Państwa. Z początkiem czerwca wspólnie z PKO BP spółka wprowadziła na rynek ubezpieczenie dla firm z sektora MSP, które chcą rozwijać się za granicą.

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?

Dobre auto na niskie raty