Prawo i podatki

Kalendarium przedsiębiorcy – lipiec–sierpień 2017

© MCP

5 lipca (środa)

7 sierpnia (poniedziałek)

- Wpłata podatku VAT oraz złożenie deklaracji VAT-14.

7 lipca (piątek)

7 sierpnia (poniedziałek)

- Opłacenie podatku dochodowego  w formie karty podatkowej. 

- Opłacenie zryczałtowanego podatku  dochodowego od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1. i art. 22 ust. 1. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

- Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. 

- Podatnicy mający siedzibę lub zarząd w Polsce – przekazanie podatnikom informacji CIT-7 o zryczałtowanym podatku dochodowym od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. 

10 lipca (poniedziałek)

10 sierpnia (czwartek)

- Wpłata składek ZUS – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie. 

- Złożenie zgłoszenia INTRASTAT. 

17 lipca (poniedziałek)

16 sierpnia (środa)

- Wpłata składek ZUS – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych). 

- Opłacenie podatku leśnego – dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej. 

- Opłacenie podatku od nieruchomości – dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej. 

20 lipca (czwartek)

- Wpłata zaliczki na podatek od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej za II kwartał. 

- Wpłata ryczałtu od przychodów  ewidencjonowanych za II kwartał. 

20 lipca (czwartek)

21 sierpnia (poniedziałek)

- Wpłata pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy. 

- Wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych – podatek PIT i CIT. 

- Wpłata przez płatników wymienionych w art. 41. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pobranych zaliczek na podatek dochodowy (np. z tytułu umów zleceń) lub zryczałtowanego podatku dochodowego. 

- Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 

- Wpłata na PFRON. 

25 lipca (wtorek)

- Opłacenie podatku VAT za II kwartał oraz złożenie deklaracji VAT-7K.  

25 lipca (wtorek)

25 sierpnia (piątek)

- Opłacenie podatku VAT oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12, VAT-13.

- Wpłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji dla tego podatku. 

- Termin złożenia deklaracji VAT-UE wyłącznie drogą elektroniczną. 

- Złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27. 

- Złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego. 

- Złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) – duzi, średni oraz mali przedsiębiorcy. 

31 lipca (poniedziałek)

31 sierpnia (czwartek)

- Złożenie deklaracji VAT-11 – osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, dokonujące WDT nowego środka transportu. 

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]