Prawo i podatki

Kalendarium przedsiębiorcy – czerwiec 2017

© MCP

Kalendarium przedsiębiorcy – czerwiec 2017

5 czerwca – poniedziałek

Wpłata podatku VAT za maj oraz  złożenie deklaracji VAT-14. 

7 czerwca – środa

Opłacenie podatku dochodowego  w formie karty podatkowej za maj. 

Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21. ust. 1. i art. 22. ust. 1. Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. 

Podatnicy mający siedzibę lub zarząd w Polsce – przekazanie podatnikom informacji CIT-7 o zryczałtowanym podatku dochodowym pobranym w maju od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. 

12 czerwca – poniedziałek

Składka ZUS za maj – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie. 

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za maj. 

16 czerwca – piątek

Składka ZUS za maj – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych). 

Opłacenie podatku leśnego za czerwiec – dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nieposiadających osobowości prawnej. 

Opłacenie podatku od nieruchomości za czerwiec – dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nieposiadających osobowości prawnej. 

20 czerwca – wtorek

Wpłata za maj pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy. 

Wpłata za maj miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych  – podatek PIT i CIT. 

Wpłata przez płatników wymienionych w art. 41. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pobranych zaliczek na podatek  dochodowy (np. z tytułu umów  zleceń) lub zryczałtowanego  podatku dochodowego za maj. 

Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za maj. 

Wpłata na PFRON za maj. 

26 czerwca – poniedziałek

Opłacenie podatku VAT za maj  oraz złożenie deklaracji VAT-7,  VAT-8, VAT-9M, VAT-12, VAT-13. 

Wpłata podatku akcyzowego za maj oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego. 

Termin złożenia deklaracji VAT-UE za maj – wyłącznie drogą elektroniczną. 

Złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za maj. 

Złożenie deklaracji VAT-13 za maj przez przedstawiciela podatkowego.

Złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za maj – podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy.

30 czerwca – piątek

Ostateczny termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. w jednostce, której rok obrotowy jest tożsamy z kalendarzowym. 

Termin złożenia deklaracji VAT-11 – osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, dokonujące WDT nowego środka transportu. 

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kto zyska na ozusowaniu umów zleceń?