Prawo i podatki

Najnowsze zmiany w przepisach gospodarczych – czerwiec 2017

Fot. Shutterstock

Co nowego w prawie? Czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie? Kontynuujemy nasz cykl z informacjami najistotniejszymi z punktu widzenia przedsiębiorcy. 

Nowe zasady postępowania administracyjnego

1 czerwca wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wprowadza:

- zasadę przyjaznej interpretacji przepisów: „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”;

- zasadę bezstronności, proporcjonalności oraz równego traktowania w działaniach organów administracji publicznej, które powinny zakładać, że przedsiębiorca działa uczciwie, zgodnie z prawem i z poszanowaniem dobrych obyczajów;

- zasadę pewności prawa: organy nie powinny bez uzasadnionej przyczyny odstępować od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym lub prawnym;

- nową instytucję mediacji w ramach postępowania administracyjnego;

- nową instytucję posiedzenia w trybie współdziałania, w celu przyspieszenie zajęcia stanowiska przez organ;

- nową instytucję postępowania uproszczonego;

- regułę, że załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania;

- definicje pojęć „bezczynność” i „przewlekłość” oraz instytucję ponaglenia jako środka zaskarżenia powyższych; 

- nową instytucję milczącego załatwienia sprawy (uznanie sprawy za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie strony). 

System monitorowania drogowego przewozu towarów

18 kwietnia zaczął obowiązywać tzw. pakiet przewozowy (ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów). Chodzi głównie o obowiązek zgłaszania przewozu towarów, które wiążą się z wysokim ryzykiem oszustw podatkowych (tzw. towarów wrażliwych). Ustawa zalicza do nich m.in. paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje i preparaty smarowe, które mogą być wykorzystane jako dodatki do paliw silnikowych, wyroby zawierające alkohol etylowy (odmrażacze na bazie alkoholu etylowego, rozcieńczalniki i rozpuszczalniki), alkohol etylowy całkowicie skażony i susz tytoniowy. 

Monitoring odbywa się za pomocą rejestru zgłoszeń SENT działającego na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), przy czym dokonywanie zgłoszeń, ich uzupełnianie i aktualizacja wymagają założenia konta (zarejestrowania się) na PUESC w usłudze e-Przewóz. Poszczególnych zgłoszeń do rejestru dokonywać muszą podmiot, który wysyła towar, podmiot, który go odbiera, i przewoźnik. 

Maksymalny czas pracy kobiet w ciąży przy komputerze

Od 1 maja z czterech do ośmiu godzin dziennie wydłużył się dopuszczalny maksymalny czas pracy kobiet w ciąży na stanowisku z monitorem ekranowym. Pracodawca ma obowiązek udzielać im co 50 min 10-minutowych przerw i w razie kontroli musi udowodnić, że tego przestrzega. Zmiana liczby godzin dostosowuje przepisy do obecnych realiów, w których praca przy komputerze nie jest tak szkodliwa jak kiedyś. 

Zmiana reguł odpowiedzialności solidarnej inwestora w procesie budowlanym

1 czerwca wchodzi w życie nowelizacja, która upraszcza m.in. procedurę zgłaszania podwykonawców w procesie budowlanym, doprecyzowuje formalne zasady zgłaszania sprzeciwu inwestora, a także ogranicza wysokość wynagrodzenia podwykonawcy objętego odpowiedzialnością solidarną inwestora. Ponadto nowelizacja zakłada odpowiedzialność inwestora za roboty, które zostały faktycznie wykonane, a ich zakres wcześniej szczegółowo określony. 

Nowe zasady opłat roamingowych w UE

Od 15 czerwca znikną nasze dodatkowe opłaty roamingowe na terenie UE. Wynegocjowane porozumienie – dotyczące reguł obowiązujących na rynku hurtowym, na którym rozliczają się między sobą operatorzy komórkowi z różnych krajów Unii – umożliwi wprowadzenie mechanizmu Roam Like at Home, czyli rozliczeń, wedle którch będziemy płacić za połączenia, wiadomości i przesył danych przez internet na takich samych zasadach jak w swoim kraju zamieszkania. Zasada Roam Like at Home powinna być automatycznie zawarta we wszystkich umowach z klientami telefonii komórkowej, w ramach których operatorzy oferują roaming. 

Sprawdź swoje punkty karne

24 kwietnia w serwisie Obywatel.gov.pl  uruchomiono usługę „Sprawdź swoje punkty karne”, która jest pierwszym etapem Programu CEPiK 2.0 (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców). Aby z niej skorzystać, potrzebny jest Profil Zaufany. Nowe przepisy zobowiązują także policję, aby przekazywała do centralnej ewidencji kierowców gromadzone dane. 

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]