Rynek pracy

Jak chcemy pracować i co jest dla nas ważne?

Postrzeganie miejsca pracy i organizacji przestrzeni biurowej przez pracowników zmienia się wraz z rozwojem technologii i rynkową wymianą pokoleń. Czy jest ono zależne od pełnionej w firmie funkcji? Jaki wpływ ma aranżacja przestrzeni biurowej na pracownika i czy istnieje model biura idealnego?

Wyobrażenie o biurze ulega zmianom. To już nie tylko przestrzeń, w której w skupieniu wykonujemy swoje obowiązki, lecz także miejsce wymiany uwag i pomysłów z pozostałymi pracownikami. Z tego względu dostosowanie przestrzeni do aktualnych potrzeb pracownika staje się kluczem do stworzenia środowiska pracy. Firma doradcza CBRE postanowiła sprawdzić, jaką opinię na temat przestrzeni biurowej mają jej użytkownicy i jakie właściwości miejsca pracy uważają za najbardziej istotne. Wyniki badań opublikowano w roku 2016 w postaci raportu „How do we want to work?”.

Aranżacja biura a produktywność

Wśród czynników związanych z organizacją idealnej przestrzeni biurowej ankietowani jako najistotniejsze wskazali dostęp do światła dziennego oraz możliwość kontroli otoczenia (klimatyzacji, poziomu hałasu, temperatury). Warto zauważyć, że przekładają się one bezpośrednio na produktywność pracowników. Biura typu open space, gdzie możliwości skupienia się i dopasowania stanowiska pracy do aktualnych potrzeb są niewielkie, nie zawsze będą rozwiązaniem dobrym. Tradycyjne gabinety z kolei ograniczają możliwość pracy wspólnej i swobodną wymianę myśli między pracownikami; nie sprzyjają też ich integracji.

Szansą na połączenie tego, co w modelach biura gabinetowego i open space najlepsze, a tym samym nadzieją na zwiększenie efektywności i produktywności załogi, jest model biura elastycznego, z wydzielonymi strefami pracy wspólnej, indywidualnej czy relaksu. Charakterystycznym elementem biur elastycznych jest maksymalne dopasowanie stanowisk pracy do potrzeb użytkowników, między innymi poprzez dobranie odpowiednich mebli. Ergonomiczne biurka z elektryczną regulacją wysokości blatu, jak te z oferty firmy AJ Produkty, pozwalają pracować zarówno w pozycji siedzącej, jak i stojącej. To bardzo istotna zaleta – możliwość częstej zmiany pozycji podczas pracy redukuje zmęczenie, jednocześnie zwiększając poziom koncentracji, co w efekcie przekłada się na jakość wykonywanej pracy.

Upodobania zależne od stanowiska pracy?

Ankietowani, będący pracownikami różnego szczebla, zostali poproszeni o wypowiedzenie się na temat trzech typów organizacji przestrzeni biurowej: biura gabinetowego, biura typu open space oraz nowoczesnego biura elastycznego. Wyniki badania wykazały, że poglądy stażystów i specjalistów czy managerów na temat najważniejszych aspektów organizacji przestrzeni biurowej są zbliżone. We wszystkich grupach nadal wysoko oceniany jest model biura gabinetowego, choć ma to raczej związek z przyzwyczajeniem niż z rzeczywistym spełnianiem oczekiwań. Zachodzi tu jednak ciekawsza prawidłowość: im większe doświadczenie w pracy w innej przestrzeni biurowej, tym bardziej pozytywne nastawienie do nowych form aranżacji. Okazuje się, że z 72 proc. stażystów mających do czynienia z pracą w biurze typu open space, aż 93 proc. ocenia je pozytywnie lub neutralnie. Dla porównania, z tym samym modelem aranżacji zetknęło się 65 proc. specjalistów i 60 proc. managerów – pozytywnie lub neutralnie oceniło je odpowiednio 75 i 69 proc. Przyczyny takiego stanu rzeczy należy szukać w wieku pracowników – stażyści należą do pokolenia Y, które weszło na rynek po tym, jak biura typu open space upowszechniły się w Polsce.

Właściwie zaprojektowane biura stymulują kreatywność pracowników wielu pokoleń, stwarzając zarówno miejsca do twórczej wymiany pomysłów, jak i indywidualnej pracy w skupieniu. Na dynamicznie zmieniającym się rynku możliwość dopasowania przestrzeni biurowej do potrzeb użytkowników staje się, więc najważniejszą kwestią.

Miesięcznik „My Company Polska
PRENUMERATA

Moim zdaniem

Najczęściej czytane

25 najlepszych polskich startupów

Czy przenieść firmę za granicę

Cztery sposoby na podatki

Boom na drony

Kiedy Alexa przemówi po polsku? [TYLKO U NAS]